Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Projekt om ateismens historia, migranter och 1800-talspoet får forskningsmedel

Inte mindre än fem projekt vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion tilldelas fleråriga medel från Vetenskapsrådet i 2019 års utlysning.

På måndagen tillkännagav Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som får medel inom områdena humaniora och samhällsvetenskap samt inom den särskilda utlysningen "projektbidrag för forskning och migration och integration".

Ett av de projekt som får medel från den särskilda utlysningen är Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige, som leds av religionsvetaren Daniel Enstedt vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Projektet får totalt 5 875 324 kronor under fyra års tid.

– Projektet undersöker religionens betydelse för social mobilitet i svenska migrationssammanhang genom att belysa tre växande migrantgrupper: migranter med buddhistisk, muslimsk och kristen bakgrund, säger Daniel Enstedt.

Fältarbetet genomförs både i Karlstad, av forskaren Katarina Plank, och i Göteborgsstadsdelen Angered, av Daniel Enstedt. Därmed får projektet en jämförande karaktär.

– Genom förankringen i olika religiösa traditioner och två skilda kontexter syftar studien till att fånga upp såväl religionsspecifika som religionsöverskridande mönster när det gäller social mobilitet och integration.

Från den stora utlysningen för projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2019 får fyra projekt förlagda till institutionen för litteratur, idéhistoria och religion medel från Vetenskapsrådet:

  • Det fyraåriga projektet Lagens slut får 5 960 000 kronor och kommer att ledas av Mårten Björk (religionsvetenskap). Övriga forskare i projektet blir Jayne Svenungsson, Gregor Noll och Tormod Otter Johansen.
  • Gunilla Hermansson (litteraturvetenskap) får 1 789 706 för det tvååriga projektet "Vårvindar friska" som utmaning till litteraturhistorien, om 1800-talspoeten Julia Nyberg och hennes text Vårvindar friska.
  • Anton Jansson (idé- och lärdomshistoria, historia, religionshistoria) får 2 887 441 kronor för det treåriga projektet Visioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879-1968.
  • Philip Lavender (litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria) tilldelas 2 723 799 kronor för att i tre år jobba med projektet Framtiden i det förflutna. Medeltida skandinaviska föreställningar om det som skulle komma. Lavender fick medel från Riksbankens jubileumsfond så sent som i oktober för samma projekt.

Därutöver får projektet Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker medel för fyra år. Projektet kommer att ledas av Eva Löfgren på institutionen för kulturvård men i det ingår även Jonathan Westin, forskningssamordnare på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och knuten till Centrum för digital humaniora.

Samtliga beviljade projekt inom humaniora och samhällsvetenskap finns på Vetenskapsrådets webbplats.