Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris till uppsats om hur konsumenter uppfattar virtuella avatarers och influencers äkthet

Publicerad

Handelshögskolestudenterna Victor Andersson och Tim Sobek har vunnit pris för sin masteruppsats som studerar virtuella avatarer och virtuella influencers från ett konsumentperspektiv.

Grattis till uppsatspriset! Vad handlar er uppsats om?

Bild
Tim Sobek

-Vår uppsats är en kvalitativ studie om hur konsumenter uppfattar virtuella avatarers och virtuella influencers autencitet. I korthet handlar den alltså om hur virtuella avatarer och virtuella influencers upplevs äkta och genuina. Idag kommer man dagligen i kontakt med virtuella representationer av både sig själv och andra. I virtuella influencers fall så är de en ersättning för riktiga mänskliga influencers. Virtuella versioner av människor dyker nu upp i tv-reklam, på sociala medier och i e-handelsbutiker. Därför har vi frågat konsumenter i fokusgrupper och i intervjuer hur de ställer sig till virtuella avatarer, och hur de uppfattar virtuella avatarer och virtuella influencers autenticitet, berättar Tim Sobek.

Vilka resultat fick ni fram?

Bild
Victor Andersson

-Våra resultat visade att realism kan påverka virtuella avatarers upplevda autencitet positivt, men att det även finns exempel där realism inte är eftersökt av konsumenterna och därför påverkar autenciteten negativt. Konsumenter kan i vissa fall känna sig lurade om en avatar är för realistisk. Konsumenternas uppfattning av virtuella avatarer påverkades även av deras erfarenhet från dator- och tv-spel och hur digitalt kunniga de var – där mer kunniga konsumenter tenderade att uppfatta virtuella influencers som mer autentiska än de konsumenter som hade lägre digital kunskap, säger Victor Andersson.

-Vi har även tagit fram en modell för att definiera hur virtuella influencers uppfattas som autentiska. Modellen består av fyra inbördes relaterade faktorer: Purpose, Personality, Coninuity och Transparency. Alla dessa faktorer tillsammans definierar hur den virtuella influencerns autencitet uppfattas av konsumenter. Modellen har vi valt att kalla för “Four Factor Authenticity for Virtual Influencers”. Slutligen visade vår studie att virtuella influencers idag har svårt att nå upp till samma nivå av autencitet som en mänsklig influencer. Men vem vet, i framtiden kanske virtuella influencers kommer ikapp den mänskliga autenciteten?

Vem kan ha nytta av kunskapen?

-När handeln blir allt mer digital kommer virtuella representationer av människor förmodligen att öka inom handeln. Vår studie hoppas vara till nytta för företag som bedriver e-handel men mer specifikt för marknadsförare och webbdesigners. Studien kan hjälpa företag som vill testa nya sätt inom marknadsföringen och som vill ligga i framkant – kanske genom att skapa en virtuell avatar som kundtjänst eller genom att ha en virtuell avatar som man kanske testa kläder online på. 

Sedan hoppas vi också att det öppnar upp för fortsatt forskning inom området då det är ett växande, outforskat och extremt spännande fenomen. 

Juryns motivering

"En innovativ uppsats kring ett fenomen som växer och som är intressant för handeln/branschen att öka sin kunskap om. Författarna studerar virtuella avatarer och virtuella influencers från ett konsumentperspektiv. Genom explorativa fokusgrupper och personliga intervjuer undersöker de vad som är verkligt, vad som känns verkligt och vad som upplevs som äkta och genuint. De bidrar också med en modell som kan användas för att bedöma virtuella influencers autenticitet."

Juryn bestod av:
JohnOlof Olsson, Handelns forskningsstiftelse
Per Collins, ICA Kvantum Munkebäck
Per Andersson, HUI 
Lena Hansson, CFR, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs uppsatsen

Virtual Avatars, virtual influencers & Authenticity. A qualitative study from a consumer perspective

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelse delar ut två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser. 
Läs mer om Handelns forskningsstiftelses uppsatspris