Bild
Personal i livsmedelsaffär
Foto: Shutterstock: Wavebreakmedia
Länkstig

Pris till forskning om hur flexibel bemanning påverkar arbetsmiljön i handeln

Publicerad

Under 2000-talet har utökade öppettider och omstrukturering i detaljhandeln lett till förändringar för personalen. Nu får tre forskare vid Handelshögskolan pris för sin forskning där de synliggjort hur slimmade arbetsorganisationer påverkar arbetsmiljön.

Bild
Rebecka Arman
Rebecka Arman

Det känns fantastiskt roligt och ärofyllt. Jag har aldrig varit med om att få ett stipendium eller forskningsbidrag utan att själv behöva göra en ansökan. Detta kom som en total överraskning. Det gör mig jätteglad att forskningsresultaten nått ut i den stora fackliga organisationen som kan ha praktisk nytta av forskningen, säger Rebecka Arman.

Får pris på 60 000 kr

Rebecka Arman, Maria Norbäck och Nanna Gillberg har skrivit den nu prisade artikeln ”Alone at work Isolation, competition and co-dependency in flexibilised retail”.  Priset på 60 000 kr delas ut av Kenth Petterssons minnesfond med motiveringen:

Bild
Nanna Gillberg
Nanna Gillberg

”För sin forskning om hur flexibel bemanning påverkar handelsanställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt hur det långsiktigt riskerar att skapa oattraktiva arbetsplatser i handeln. Genom sina studier av flexibilitet i bemanning och schemaläggning har forskarna synliggjort hur alltmer slimmade arbetsorganisationer påverkar arbetsmiljön negativt och riskerar att inverka på anställdas hälsa. Den lägre personaltätheten och ett mer utbrett ensamarbete leder till minskad samhörighet, vilket kan påverka den framtida personalförsörjningen negativt. Kombinationen av arbetsmiljö- och detaljhandelsforskning som fokuserar på handelsanställdas villkor gör forskarna till värdiga mottagare av ett stipendium instiftat till Kenth Petterssons minne.”

Bild
Maria Norbäck
Maria Norbäck

Minskar möjligheter till samhörighet och gemenskap

Forskningsartikeln handlar om hur personer som på pappret arbetar tillsammans, men på grund av arbetsförhållanden och hyvlingsstrategier nästan aldrig ses. De konkurrerar om timmar för att få ihop sitt schema och en lön som går att leva på. Detta minskar möjligheten att skapa samhörighet och gemenskap.

− Många som vi intervjuade i vår studie och som arbetat länge i handeln menade att arbetskamraterna och gemenskapen var en huvudorsak till att de ville stanna i branschen. Om arbetets organisering försvårar utveckling av gemenskap mellan arbetskamrater så försvinner en viktig del av arbetstillfredsställelsen. Handeln riskerar bli en genomgångsbransch som det förväntas att människor bara vistas i tillfälligt, menar Nanna Gillberg.

Paralleller till distansarbete

Under pandemin har distansarbete varit aktuellt och omdiskuterat. Och det går att göra jämförelser med vissa perspektiv på ensamhet som de tre forskarna fann i sin studie.

− Rent personligen, med de senaste två årens erfarenhet av distansarbete, så ser jag paralleller till vissa aspekter av ensamheten som vi såg i vår studie. På min arbetsplats tycker jag mig se att sammanhållningen bland medarbetarna, den dagliga kommunikationen och ”sensemakingen” där man skapar gemensamma bilder och idéer av vilka man är och vad man gör, blir svårare att upprätthålla när man aldrig träffas fysiskt, berättar Maria Norbäck.

Hitta och läs artikeln

Arman, R., Gillberg, N., & Norbäck, M. (2019). Alone at work: Isolation, competition and co-dependency in flexibilised retail. Economic and Industrial Democracy.

Om priset

Kenth Pettersson var ordförande för Handelsanställdas förbund 1991-1999 och sedan generaldirektör på Arbetsmiljöverket 1999-2007. Minnesfonden bildades efter hans död och delar ut pris till såväl kunskapsuppbyggnad som praktisk handlande för handelsanställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö.