Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pengar till forskningsprojekt om feministiska tecknade serier

Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, har fått medel från Vetenskapsrådet för att leda ett forskningsprojekt om feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik.

Vetenskapsrådet har tilldelat projektet nästan 3,9 miljoner kronor, fördelade över tre år.

Vad är det ni ska göra?porträtt anna nordenstam

– Vi ska studera svenska feministiska tecknade serier. De spelar i dag en stor roll i kulturen genom politisk satir, samhällskritik och som ett medium för aktivism. I projektgruppen är vi intresserade av den boom av serier som kommit under de senare åren i Sverige, däribland många kända som Liv Strömquist, Nina Hemmingson och Sara Granér, säger Anna Nordenstam.

Är det några andra serietecknare ni ska titta på?

– Vi har en mängd spännande serietecknare i projektet, som till exempel Karolina Bång, Joanna Rubin Dranger, Ellen Ekman, Lina Neidestam, Raksha Razani och Hanna Pettersson för att nämna några till.

Vilka årtal håller ni er inom?

– Vi börjar runt år 2000 och går fram till i dag.

Hur kom det sig att ni sökte pengar för just det här projektet?

– Feministiska serier är väldigt intressanta som medium men behöver analyseras mångvetenskapligt då de kombinerar text och bild och diskuterar olika teman som kropp, politik, heteronormativitet, språk et cetera. Därför sökte vi ett projekt ihop, där fem forskare med kompetenser från olika områden – litteraturvetenskap, konstvetenskap, engelska, lingvistik, genusvetenskap – kan arbeta tillsammans med dessa teman. Vi kommer att presentera projektet i enskilda artiklar, men också tillsammans i en antologi och på konferenser.

Projektet heter Feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik.

Anna Nordenstam kommer att vara projektledare för forskargruppen, som i övrigt består av Margareta Wallin Wictorin, docent i konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet, Michael Frangos, lektor i engelsk litteratur, Linnéuniversitetet, Maria Margareta Österholm, fil. dr i litteraturvetenskap, vikarierande lektor i genusvetenskap, Stockholms universitet, Kristy Beers Fägersten, professor i engelska med lingvistisk inriktning, Södertörns högskola.

Text: Elin Widfeldt
Bild: Thomas Melin