Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ovanlig artikel vill samla synen på bronsåldern

Publicerad

I en nypublicerad artikel i Journal of Archaeological Research försöker en rad framträdande bronsåldersexperter hitta en gemensam syn på tillverkning, ursprung och användning av den viktiga metallen. Två av medförfattarna till artikeln är Johan Ling och Kristian Kristiansen, båda professorer i arkeologi vid Göteborgs universitet.

Brons är den avgörande metallen i den europeiska bronsåldern och har varit i centrum för arkeologisk och vetenskaplig forskning i drygt ett sekel. Precis som med många andra forskningsområden finns olika metoder för insamling och tolkning av data. Den här artikeln är därför något ovanlig. Ofta har experter inom ämnet kontrasterande åsikter men i denna text har man lyckats ge en samlad syn på den pågående debatten kring metallers ursprung, användning och cirkulation under den europeiska bronsåldern.

Ett tvärvetenskapligt team av internationella forskare har under ledning av Miljana Radivojevic vid University of Cambridge arbetat med att skriva artikeln under två års tid. Syftet och förhoppningen är att gynna framtida forskning inom ämnet. Med texten hoppas man kunna skapa en gemensam plattform för framtidens debatter kring metallanalyser och levnadsförhållandena i dåtidens samhällen.

Två av medförfattarna är Johan Ling och Kristian Kristiansen, professorer i arkeologi vid Göteborgs universitet. Johan Lings forskning har främst fokuserat på hällristningar och maritim handel under bronsåldern medan Kristian Kristiansen främst har intresserat sig för europeisk bronsålder och kulturarv i sin forskning.

Läs hela artikeln här: https://link.springer.com/article/10.1007/s10814-018-9123-9