Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt om Kunskapsturism finansieras av BFUF

Publicerad

Nytt projekt om Kunskapsturism finansieras av BFUF

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) delar årligen ut medel till turismforskning. I år har de valt att finansiera projektet ”Kunskapsturism som attraktion och resurs” vid Centrum för turism (CFT) med 1 700 000kr. Syftet med projektet är att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och Science tourism i samverkan med besöksnäring, offentlig sektor och civilsamhälle.

Projektet kommer pågå under två år (2020-2022) med medverkande forskare från samtliga fakulteter som samverkar i CFT samt flera externa parter. Tre teman kommer att studeras i projektet: Science Tourism, Varumärke/koncept och Kunskapsturismens förmedling och konsumtion. Kontakta de ansvariga forskarna för mer information om projektet.

Projektstart: 1 April 2020

Ansvariga forskare vid CFT:

Maria Persson (Institutionen för historiska studier) maria.persson@archaeology.gu.se,

Eva Maria Jernsand (Företagsekonomiska institutionen) eva.maria.jernsand@handels.gu.se,

Erik Lundberg (Företagsekonomiska institutionen) erik.lundberg@handels.gu.se

Partners i projektet: Sotenäs Symbioscentrum, Forskningsstationerna Tjärnö och Kristineberg, Uddevalla kommun, Vitlycke museum Västarvet och Statens fastighetsverk.