Bild
3D-modell av stenhyddan på Antarktis
3D-modell av stenhyddan på Antarktis.
Länkstig

Nytt projekt kan rädda hotade kulturarv

Klimatförändringarna påverkar också vår kulturmiljö. Ett projekt som sammanför olika discipliner ska utveckla metoder för hur hotade kulturarv kan göras mer tillgängliga och därmed underlätta vidare forskning.
– Om vi inte kan skicka experterna till Antarktis får vi ta Antarktis till experterna, säger projektledaren Jonathan Westin.

Ett exempel på ett skört och otillgängligt kulturarv är Nordenskjölds hundra år gamla hydda på Antarktis som forskarna Jonathan Westin och Gunnar Almevik besökte vintern 2020. Då skapade de visualiseringar av byggnaden och miljön runt omkring. Projektet Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv som leds av Jonathan Westin har nu fått medel från Riksantikvarieämbetet. Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för att tillgängliggöra kulturarv så att det kan bedrivas forskning utan resor som ytterligare belastar miljö och klimat.

– Vi ska undersöka hur man kan använda dokumentationen vi gjort tidigare för att besvara forskningsfrågor kring hållbarhet. Den här platsen på Antarktis är hotad på grund av de smältande glaciärerna och det behövs en tvärvetenskaplig ansats för att undersöka förutsättningarna för att rädda den, säger Jonathan Westin.

Utställning i Sverige och Argentina

Ett annat mål med projektet är att ta reda på om 3D-dokumentation kan ersätta att vara på plats, samt att hitta sätt att göra bättre dokumentation vid kommande expeditioner. Projektet startar under våren och avslutas nästa år med en utställning om klimatförändringar som kommer att visas i både Sverige och Argentina.

– Utställningen är ett sätt att synliggöra effekterna av klimatförändringarna på kulturarvet. Den digitala dokumentation som vi ändå kommer att göra i ordning för experterna kan vara intressant även för allmänheten. De kommer att få uppleva den stenhydda som medlemmar i Nordenskjölds team överlevde i för hundra år sedan, säger Jonathan Westin.

Text: Katarina Wignell
Bild: Jonathan Westin

Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv

Metoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv är ett samarbete mellan Centrum för digital humaniora och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, samt Visual Arena. Projektet stöttas av Svenska Ambassaden i Buenos Aires och finansieras av Riksantikvarieämbetet.