Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt om ungdomars IT-användande

Projektets titel är: Hur kommer ungdomars IT-användande för kommunikation påverka framtida designkrav av teknik inom blåljussektorn.
Projektet är ettårigt och finansieras av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De som ingår i projektet är:
Marie Eneman (kontaktperson), Institutionen för tillämpad IT, Chalmers och Göteborgs universitet, e-post: marie.eneman@ait.gu.se, tel: 070-975 8844
Jonas Landgren, Institutionen för tillämpad IT, Chalmers och Göteborgs universitet
Erik Borglund, Mittuniversitetet