Bild
Doktorand håller föredrag inför stor publik.
Marica Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet, håller ett föredrag under den nationella vattenbrukskonferensen 2022.
Foto: Jonathan Roques
Länkstig

Nationell konferens om vattenbruk lockade storpublik

Över 150 personer – från alla delar av det svenska vattenbruket – samlades i Strömstad för att delta i den nationella vattenbrukskonferensen. Vi tog pulsen på två av deltagarna, Marica Andersson och Niklas Warwas, doktorander vid Göteborgs universitet.

- Jag började min anställning som doktorand i höstas och detta var min första icke-digitala konferens! Det var en bra spridning av talare, så jag har förvärvat ny kunskap. Att få presentera mitt doktorandprojekt inför en publik med över 150 intresserade deltagare var kul och ledde till många spännande diskussioner under mingelsessionerna, sade Marica ”Mica” Andersson.

Den 15 och 16 mars genomfördes den nionde upplagan av den nationella vattenbrukskonferensen, som hade fokus på odling av marina djur och alger från olika perspektiv. Forskare vid Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC), Göteborgs universitet, både arrangerade och deltog i konferensen med bland annat föredrag och posterutställningar. Konferensen är också en viktig plattform för kommunikation och nätverkande mellan forskare, vattenbruksentreprenörer, beredningsindustrin, detaljhandeln, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

- Under konferensen får både forskare och andra aktörer från vattenbruksindustrin en chans att kommunicera med varandra och få en uppdatering om hur det svenska vattenbruket ser ut just nu, samt att identifiera gemensamma framsteg och utmaningar, fortsatte Mica.

Olika sessioner

Konferensen bestod av olika sessioner och pågick från lunch till lunch. Den första sessionen handlade om odling och användning av alger, vilket följdes av en session om landbaserade recirkulerande akvakultursystem – så kallade RAS-odlingar.

- Konferensen gav oss doktorander möjlighet att diskutera våra forskningsfrågor med representanter från olika företag i industrin. På så sätt kan vi försäkra oss om att våra forskningsfrågor är förankrade i vattenbruksindustrins intressen och att den forskning vi genomför inom svenskt vattenbruk förblir relevant och tillämpbar, sade Mica.

Den tredje sessionen handlade om centrumbildningen ”Blå mat – Centrum för framtidens sjömat” medan den fjärde sessionen hade fokus på korta presentationer inom temat ”Mitt projekts bidrag till det svenska vattenbruket”. Därefter höll stjärnkocken Sofia B Olsson det inspirerande föredraget ”Smaken framför allt – sjömatsinspiration från ett kockperspektiv”.

Mingeldiskussioner och smakprover

Sessionerna varvades med både mingeldiskussioner och smakprover på mat från havet, vilket var uppskattade inslag. Under dag 2 hade den första sessionen fokus på cirkulära system och hur vattenbruket kan bidra till en hållbar matproduktion.

- Jag och Markus Langeland från RISE höll ett föredrag om alternativa foderingredienser från sidoströmmar och underutnyttjade arter. Det var väldigt roligt och spännande att få träffa folk på riktigt igen. Dessutom hade vi många möjligheter att mingla under konferensen och fick smaka på väldigt god mat, sade Niklas Warwas.

Den andra sessionen hade fokus på produktutveckling och marknadsföring, därefter följde en session med föredrag från näringsdepartementet om nationella strategier och mål för livsmedelsproduktionen, och Jordbruksverket, som berättade mer om det kommande europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksprogrammet.

Studiebesök till olika näringar

Vattenbrukskonferensen avslutades med studiebesök till antingen Nordic seafarm, som visade upp sin storskaliga algodling utanför Grebbestad, Tjärnö Marinbiologiska laboratorium, där man fick veta mer om forskningsprojekt inom marint vattenbruk och marinbiologi, Ostrea AB, som har fokus på odling av det europeiska ostronet, och Ostronbonden Åsa Hardin, som arbetar med upplevelseturism och ostronfiske på Kalvö, Fjällbacka.

Vad hoppas du att besökarna fick med sig från konferensen?
- En statusuppdatering av hur det svenska vattenbruket ser ut i nuläget, vad som har varit våra största framsteg under de senaste åren men även var de största utmaningarna ligger. Konferensen var positivt orienterad, så vi hoppas att deltagarna fick med sig en känsla av inspiration, avslutade Mica Andersson.

Mer information

Den nationella vattenbrukskonferensen anordnades av Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV drivs av Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet), Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Innovatum Science Park, Nordic Seafarm, Ostrea, Svenskt vattenbruk och sjömat och Marint Gränsforum Skagerrak.

Nästa vattenbrukskonferens genomförs (preliminärt) 2024 men då på ett nytt spännande ställe.

Läs mer om Micas forskningsprojekt inom centrumbildningen Blå mat.

Läs mer om Niklas forskningsprojekt inom centrumbildningen SWEMARC.