Bild
Doktoranden Niklas Warwas visar upp fiskfoder och intervjuas i radio.
SWEMARC-doktoranden Niklas Warwas visar upp fiskfoder och intervjuas i radio.
Länkstig

Alternativa foderingredienser för vattenbruk, hållbara marina råvaror och deras konsekvenser på fiskhälsa och välfärd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2023
Projektägare
SWEMARC

Kort beskrivning

Under det senaste årtiondet räknas vattenbruk som den snabbast växande livsmedelsproduktionssektorn och är viktig för att förse en ökande befolkning med mat. Idag kommer hälften av fisken vi konsumerar från vattenbruk. Salmonider, som atlantisk lax och regnbåge, är köttätande fiskar och deras naturliga diet består av andra fiskar. Traditionellt innehåller därför odlade fiskars foder höga nivåer av fiskmjöl och fiskolja. Dessa ingredienser blir mer ohållbara och som ett resultat innehåller dagens foder stora mängder växtbaserade substitut. Men många substitut kan ätas av människor, uppvisar ofta sämre näringsprofiler och innehåller antinutritionsfaktorer som kan ha negativa effekter på fiskens välfärd. Mitt mål är därför att identifiera och testa nya hållbara foderingredienser för att förbättra fodrets hållbarhet och fiskvälfärd.

För att förverkliga syftet med mitt doktorandprojekt kommer jag att:

1. Identifiera alternativa och underutnyttjade råvaror med kommersiell potential
2. Formulera adekvata foder genom att införliva nya ingredienser och samtidigt ersätta mindre hållbara ingredienser
3. Genomföra omfattande utfodringsförsök
4. Utvärdera ingrediensers lämplighet ur ett fiskvälfärd perspektiv genom att undersöka parametrar relaterade till tarmhälsa och matsmältning, immunsystem, aptitreglering, tillväxt och stress
5. Genomföra samverkansaktiviteter för att initiera dialog och medvetenhet om våra framsteg


Jag fokuserar särskilt på marina ingredienser eftersom:

• Haven representerar 90% av vår biosfär men ändå är det bara fem procent av maten vi konsumerar som kommer från haven. Detta är en indikation på att det finns en enorm potential för blå tillväxt i haven.

• De i allmänhet innehåller fettsyror och aminosyraprofiler som passar för marina vattenbruksarter (i jämförelse med obehandlade ingredienser som har odlats på land)

• Det finns ofta en stor potential för hållbar produktion, särskilt när det gäller industrins produkter, primärproducenter, mikroorganismer och filtrerare


I vårt senaste experiment fokuserade vi på en ny marinjäststam, som vi odlade på avfallsprodukter från sillindustrin. Således använde vi en avfallsprodukt för att skapa en biomassa, som är särskilt lämplig för marin fisk. Våra preliminära resultat visar att foder baserat på marin jäst fungerar lika bra som standardfoder samtidigt som det var ekonomiskt och ekologiskt mer hållbart.