Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Christian Munthe
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, är nu medlem och vice ordförande i etikrådet för det internationella forskningssamarbetet om antibiotikaresistens, JPIAMR.
Foto: Monica Havström
Länkstig

Munthe får uppdrag i internationellt etikråd

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, har utsetts till medlem och vice ordförande i etikrådet för det internationella forskningssamarbetet om antibiotikaresistens, JPIAMR. Etikrådet är världens största samordnare av global forskning om alla aspekter av läkemedelsresistens.

Etikrådet för The Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, granskar ansökningar om forskningsfinansiering i JPIAMRs olika program och föreslår hantering av etiska aspekter i projekt.

Samarbete om värdefrågor

Christian Munthe, verksam vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, FLoV, är glad över det nya uppdraget.

– Bakgrunden är mitt eget och andra FLoV-forskares engagemang i universitets satsning Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe. Där forskar vi med fokus på etik och värdefrågor i samarbete med bland andra medicinare, statsvetare, ekonomer och miljövetare. Men vi har också från början engagerat oss i direkt samverkan med myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt.

28 medlemsstater

JPIAMR stöds av 28 medlemsstater och koordinerar global forskning i samarbete med bland andra Europakommissionen. Etikrådets första uppdrag blir att granska ansökningar om så kallade "one health"-åtgärder mot antibiotikaresistens.

– Sådana åtgärder beaktar många aspekter, som sjukvården, människors privata beteende, politiska system, miljön och bruket av antibiotika i djurhållningen. Även om arbetet att hantera antibiotikaresistens i grunden är etiskt motiverat för att värna framtida generationers hälsa kan åtgärder leda till svåra värdekonflikter och etiska dilemman. Det gäller särskilt i forskning, där nyttan alltid är osäker, säger Christian Munthe.

Text: Monica Havström,
kommunikatör

 

Mer om antibiotikaresistensforskning

Centrum för antibiotikaresistensforskningCARe vid Göteborgs universitet

Länk till webbplatsen för The Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR