Bild
Per-Arne Svensson håller pedalen-priset i handen
Foto: Lovisa Aijmer
Länkstig

”Min pedagogik bygger på att förstå vad studenterna inte förstår”

Per-Arne Svensson är professor i medicinsk vetenskap och har till vardags uppdrag som viceprefekt för forskning vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Han har som första lärare i vårdvetenskap förärats studenternas pedagogiska vandringspris Pedalen som han tilldelades under festliga omständigheter vid en sillunch på Valborgsmässoafton.

Motiveringen kom från en student från termin ett på sjuksköterskeprogrammet berättar Per-Arne Svensson. Tyvärr var min kurs i anatomi och fysiologi på väg mot rekorddåliga resultat. 65% hade inte klarat tentan vilket gjorde att jag gick upp till klassen och helt enkelt frågade dem vad jag som lärare kunde göra för att det ska gå bättre under resten av kursen. Det var uppenbarligen precis vad de ville höra. Det visade att jag verkligen ville lyssna på dem och verkligen brydde mig. Så det känns helt fantastiskt att få det här priset, just att det kommer från studenterna själva är ju storheten i det.

Engagemang smittar

Per-Arne Svensson menar att han tror att just han fick priset i år var på grund av hans kombination av lång erfarenhet av att undervisa och att han verkligen brinner för studenterna och deras lärande. ”Jag tror att de känner av mitt engagemang och att det smittar av sig så att studenterna själva blir engagerade". 

Det finns många faktorer som bidrar till god pedagogik anser Per-Arne Svensson. Det handlar om alltifrån det praktiska med att ta hand om en kurs till att vara närvarande och entusiasmera menar han. Och givetvis också att hitta rätt metod för rätt sak och grupp. ” Min pedagogiska idé är att försöka förstå vad studenterna inte förstår. Fysiologi kan vara väldigt svårt och då är det viktigt att jag sätter mig in i var de befinner sig kunskapsmässigt.

Jag får ofta gräva ganska djupt i studenternas tankar och frågor för att verkligen kunna identifiera vad det är som gjort att de missuppfattat en specifik del inom fysiologin. De är först när jag inser var de gått fel som jag kan hjälpa dem på rätt spår 

Studenternas respons betyder mycket

Per-Arne Svensson är utpräglad naturvetare som ägnat sin forskarkarriär åt molekylär medicin och endokrinologi. På sjuksköterskeprogrammet får han undervisa studenter som ofta har väldigt begränsade förkunskaper i biologi och fysiologi. ”Jag ser att det är en utmaning för dem".  Vi vet att många ser fram emot kursen samtidigt som de tycker den är svår. Det är också ett otroligt högt tempo så det måste finnas en stark närvaro för att få med sig dem från början. "Samtidigt är det bästa med att undervisa den direkta feedback man får från studenterna" tycker Per-Arne. När man håller på med forskning är det dels mer sällan man får positiv feedback och det sker sällan lika direkt som när man undervisar.

Att få studenternas respons här och nu betyder jättemycket för mig!

Jag skulle gärna undervisa mer men har svårt att hitta tiden. Det är viktigt att vi professorer går in och undervisar på de tidiga terminerna för det är ett sätt att visa för studenterna att vi bryr oss om även de tidigaste studenterna på grundutbildningen. Det har ett viktigt signalvärde.  

Nomineringen

”Jag vill nominera Per-Arne Svensson till att få Pedalen-priset. Jag går termin 1 på sjuksköterskeprogrammet och vi läser just nu en kurs i anatomi och fysiologi. Den första föreläsningen på kursen var en fredagseftermiddag och handlade om membranpotential och hur nervceller fungerar. Jag kunde ingenting om det sedan tidigare, och inte många andra i klassen heller. En mastig grej helt enkelt. Men Per-Arne lyckades göra föreläsningen så intressant att vi bröt ut i en applåd på slutet.

Det märks hur roligt han tycker att det är att undervisa. När vi visade (genom handuppräcknings-frågor) att vi förstått hur det hela hängde ihop var han nöjd som ett barn. Nu har vi haft vår första tenta i kursen och resultatet var mycket nedslående. Bara en tredjedel kommer att få godkänt på tentan. Per-Arne kom därför till klassen för att prata om det. Istället för att skälla ut oss så underströk han hur viktigt det är för lärarna att vi klarar kursen. Han frågade om de kunde hjälpa till på något sätt och förklarade såklart också att det mest avgörande är att vi studenter lägger ner tillräckligt med tid på studierna. Vad som hade kunnat kännas som en totalsågning blev istället en liten mini-workshop under rasten om studieteknik, förslag på modifieringar av schemat och annat konstruktivt. Det tycker jag utmärker en riktigt bra lärare."

per-arne svensson tar emot ett pris
Per-Arne Svensson tar emot vandringspriset från Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS
Foto: SAKS
Om Pedalen

Pedalen är Sahlgrenska akademins studentkårs pedagogiska pris. Pedalen delas ut årligen, på Valborgsmässoafton. Priset består av ära och berömmelse, en vandringspokal samt ett diplom. Pedalen delas ut till lärare eller undervisningsmiljöer som på ett förtjänstfullt sätt förmedlat kunskap och engagemang till studenterna