Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med blick för det visuella i centrum


Monica Billger, föreståndare för Visual Arena Research.

Visual Arena Research samlar och utvecklar undervisning och forskning inom visualiseringsområdet. Institutionen för tillämpad IT är värd för centrumbildningen som är gemensam mellan Göteborgs universitet, Chalmers och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Visual Arena Research är centralt placerat mitt i hjärtat av Lindholmen Science Park och fungerar som den akademiska delen av Visual Arena Lindholmen. Centret erbjuder aktiviteter, lokaler och utrustning för studenter och forskare där de ges möjligheten att experimentera med ny teknik och med hjälp av visualisering begripliggöra och kommunicera komplex information.
– Visualisering kan få oss att förstå det vi inte kan se, exempelvis det som antingen är för stort eller för litet inom den mänskliga kroppen, i universum eller på havets botten. Det är ett kommunikationsverktyg som kan visa samband och mönster vi annars missar genom text eller tvådimensionella bilder, likväl som det har stor pedagogisk och demokratisk potential, säger Monica Billger, föreståndare för Visual Arena Research.

Utveckla centret med kompetent personal

Förutom att bistå olika Göteborgsforskare från skilda discipliner i deras visualiseringsarbete arbetar Monica Billger i rollen som föreståndare med att skapa en fungerande infrastruktur för centret. På sikt behöver man rekrytera kompetent personal som kan arbeta med den avancerade tekniken, tillskansa sig större forskningsbidrag och föra samman de visualiseringsforskare som finns utspridda över landet, (liknande satsningar inom visualisering finns i dag i Linköping, Lund, Norrköping och Stockholm). Även fler samarbeten med myndigheter, kommuner och företag i projekt där visualisering får större betydelse står på att-göra-listan i framtiden.

Monica Billger är själv biträdande professor vid institutionen för arkitektur på Chalmers och forskar kring visualisering med fokus på upplevelsen av ljus och färg i olika rum. Hon är också intresserad av visualisering som dialogverktyg inom urban utveckling och ser stor potential för vidare samverkan med privata och offentliga aktörer.
– Det finns många möjligheter för företag och olika samhällsfunktioner att lyfta fram sitt arbete genom visualisering, exempelvis inom samhällsplanering, krisberedskap, hos sjukhus och inom kommunen, säger hon och nämner spelbranschen som exempel på en privat aktör som tidigt insåg värdet i att arbeta med 3D-modellering och avancerad teknik.

Hjälper forskare att kommunicera med bilder

Visualisering är ett område under stark expansion, där ökade insikter om fördelarna med att kommunicera med hjälp av bilder går hand i hand med fler tekniska möjligheter att skapa interaktiva och dynamiska presentationer. Visual Arena Research finns som en samlingspunkt då enskilda forskare och institutioner inte förväntas ha överblick över hela visualiseringsområdet och de möjligheter som finns. Redan i dag använder många forskare från bland annat Utbildningsvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Visual Arena Research, likväl som flera forskare från olika Chalmersinstitutioner. Centret är även den första kontakten för externa parter som vill samarbeta med akademin inom visualisering.

I ledningsgruppen för Visual Arena Research ingår förutom Monica Billger även professor Staffan Björk från institutionen för tillämpad IT och Karin Wagner, professor vid institutionen för kulturvetenskaper och tidigare docent vid institutionen för tillämpad IT.

Hösten 2014 lanserades en helt ny webbsida för Visual Arena Research, www.visualisering.gu.se.