Bild
Sockertare i hand
Går det att odla alger i frihamnen? Det ska undersökas i ett nytt projekt som finansieras av Vinnova.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Marin kolonilott och omställningshotell byggs i Frihamnen

Publicerad

En mötesplats för framtidens mat från havet ska byggas i Frihamnen i Göteborg. Den består av en havsodling för alger och musslor och ett omställningshotell för hållbara lösningar. Allt ska vara klart att visas upp under Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023.

I början av året öppnade Vinnova en utlysning för framtidsprototyper – kreativa förslag för att ta itu med samhällsfrågor. En av de elva förslagen som nu valts ut är ”Omställningshotellets marina kolonilott”. Bakom ansökan står stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, Centrum för hav och samhälle och Urban futures.

– Omställningshotellet kan bli en kreativ mötesplats där olika aktörer kan checka in för att vara med och undersöka och bygga prototyper för omställning. Den marina kolonilotten är en väldigt spännande del av hotellet och en naturlig fortsättning av platsutvecklingen i Frihamnen, genom den fortsätter vi att undersöka älvens möjligheter, säger Kristoffer Nilsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Stadsnära odling under ytan

Bild
Porträtt Maria Bodin.
Maria Bodin, projektledare på institutionen för marina vetenskaper.
Foto: Johan Wingborg

En marin kolonilott är en plats för småskalig odling och förvaring av mat i havet. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis är det musslor och alger som odlas. På Göteborgs universitet har man tidigare genomfört ett pilotförsök med en marin kolonilott vid Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad. Där undersöktes vilka arter som passar för småskalig odling i havet och vilka tillstånd som krävs.

– Nu vill vi testa att bygga en marin kolonilott i urban miljö. Målet är att kolonilotten tillsammans med omställningshotellet blir en mötesplats där vi kan diskutera och öka kunskapen om hållbar odling i havet, säger Maria Bodin.

Mötesplats för framtidens lösningar

Omställningshotellet blir en fysisk plats som är viktig för att kunna bjuda in medborgarna och tillsammans undersöka och konkretisera framtidens lösningar.

– Exakt vad detta kommer bli vet vi inte, hotellet bygger mycket på processen i att tillsammans med medborgare och andra aktörer i samhället bygga en plats för omställning och skapa nya framtidsberättelser, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg.

Vinnova-projektet pågår till och med november, men tanken att arbetet fortsätter med att utveckla prototypen vidare fram till sommaren 2023. Ett första publikt genomförande kommer att ske under Frihamnsdagarna i augusti.

Fakta om prototyp Göteborg

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023. Då blir Göteborgs offentliga rum till en stor utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för en hållbar omställning. Det här är ett sätt att föra dialog, diskussion och att vara en del av det offentliga samtalet om stadens utveckling. Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt som projektleds av Göteborgs Stadstriennal (stadsbyggnadskontoret) i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.