Bild
Marin kolonilott i Frihamnen.
Den marina kolonilotten är byggd som en framtidsprototyp och ligger i hamnbassängen innanför Bananpiren i Frihamnen, Göteborg.
Foto: Malin Rosengren
Länkstig

Marin kolonilott invigs i Frihamnen

Publicerad

Den 3 november invigs den marina kolonilotten i Frihamnen i Göteborg. Målet är att skapa en mötesplats för framtidens mat från havet. På plats finns stadsarkitekt Björn Siesjö och Ulf Dalnäs, vicedekan för samverkan på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. En namntävling utlyses i samband med invigningen.

En marin kolonilott är en småskalig odling i havet. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis är det musslor och alger som odlas.

– Med kolonilotten i Frihamnen vill vi skapa en mötesplats för framtidens mat i en stadsnära miljö. Här kan besökaren får lära sig mer om sjömat och odling men också få vara delaktig i att odla och tillaga ny mat från havet, säger Maria Bodin, projektsamordnare på Göteborgs universitet.

Hållbar mat från havet

Bland annat ska skolklasser erbjudas studiebesök på kolonilotten för att lära sig mer om livet i älven och hållbar mat från havet. De kommer att få vara med att undersöka vad som växer i kolonilotten, ta vattenprover och smaka på alger och annan mat från havet.

– Vi vill få den nya generationen att upptäcka god, hållbar sjömat genom att få kunskap om råvarorna, vara delaktiga i odling, tillagning och förvaltning av havets resurser. Vi vill hjälpa till att skapa nya traditioner och kulturer runt hållbar sjömat, säger Maria Bodin.

Bild
Porträtt Maria Bodin.
Maria Bodin, projektsamordnare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, har tidigare genomfört ett pilotförsök med en marin kolonilott på Tjärnö marina laboratorium med lyckat resultat.
Foto: Johan Wingborg

En del av Prototyp Göteborg

Den marina kolonilotten byggs som en framtidsprototyp och ingår i utställningen Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs jubileumsfirande sommaren 2023.
– Det är jättekul att vi nu har den marina kolonilotten på plats! Den har byggts som en del av platsutvecklingen här i Frihamnen och undersöker bland annat havens roll i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg.

Invigning med Rök’n’Roll

Invigningen sker torsdagen 3 november klockan 12. Under invigningen hålls invigningstal av stadsarkitekt Björn Siesjö och Ulf Dalnäs, vicedekan för samverkan på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. I stället för band klipps en tamp som symbol för det marina.

På plats finns prototypen Rök’n’Roll där det bakas tångbröd, som alla får smaka. I det närliggande Omställningslabbet pågår höstlovsaktiviteter för barn under hela eftermiddagen.

Text: Karl-Johan Nylén och Emma Sjöberg

Prototyp Göteborg

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023. Då blir Göteborgs offentliga rum till en stor utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för en hållbar omställning. Det här är ett sätt att föra dialog, diskussion och att vara en del av det offentliga samtalet om stadens utveckling. Prototyp Göteborg projektleds av stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad och Göteborg & Co i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.