Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konferens om hur design av framtidens teknik kan hjälpa människor

Teknisk utrustning för blinda och synskadade, digitala hjälpmedel för barn i särskolor och anhöriga till människor med demens. Appar som kan hjälpa människor som råkat ut för whiplash-skada och datorspel som underlättar rehabilitering. En stor forskarkonferens i Göteborg inom området människa-dator interaktion kommer under tre dagar bland annat diskutera hur välkänd teknik kan komplettera skolan och sjukvården på nya sätt.


Den 25-27 oktober arrangeras konferensen NordiCHI på Lindholmen Science Park i Göteborg där den senaste forskningen inom HCI – Human Computer Interaction, eller interaktion mellan människa och dator presenteras. Närmare 500 forskare från hela världen kommer under tre dagar att diskutera forskningsresultat inom design och teknik i relation till människan och samhället.
      – Ett av spåren på konferensen är teknikens roll för människor med olika funktionshinder eller sjukdomar. Ett exempel är hur informationsteknologi på olika sätt kan användas för att stödja barn med funktionsnedsättningar i särskolor, eller hur datorspel som tidigare sett som tidsförströelse för ungdomar nu kan användas inom sjukvården som rehabilitering och motivation för ökad rörlighet för äldre människor. Det finns mycket att göra på området och vi vill använda möjligheterna med teknologin för att göra skillnad, säger Eva Eriksson, lektor vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers som arrangerar konferensen.

NordiCHI återkommer vartannat år som konferens i olika nordiska länder och arrangeras nu för första gången i Göteborg. Temat för konferensen är Game Changing Design och arrangörerna frågar hur välkänd teknik kan användas i nya sammanhang. Ett svar enligt Eva Eriksson är den ökande användningen av robotar.
      – Robotar har funnits länge inom industrin men nu börjar vi se dem på andra platser i samhället. De fungerar som städhjälp i hemmet, som pedagogisk resurs i skolan och som assistenter inom sjukvården. Vi kommer även diskutera nya teknologier som visualisering i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hur den tekniken kan hjälpa oss att begripliggöra och förstå det vi inte kan se med blotta ögat exempelvis i den mänskliga kroppen.

Några av de inbjudna talarna är Anders Carlberg, chef för forskning, utveckling och utbildning vid Västra Götalandsregionen och Anna Rosling Rönnlund från Gapminder.

Representanter för media är välkomna att närvara vid konferensen.

Kontakt: Eva Eriksson
E-post: eva.eriksson@chalmers.se
Telefon: 031-772 2369
Webb: www.nordichi2016.org
 

Kontakt: Peter Larsson, kommunikatör
Telefon: 073-079 1172
E-post: peter.larsson@gu.se