Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kommer JMG att läggas ned?

Media har de senaste dagarna rapporterat om Institutionen för journalistik, medier och kommunikations (JMG:s) svåra ekonomiska läge inför 2014. I rubrikerna har det stått både att institutionen är nedläggningshotad och att den inte är det.

Prefekt Ulla Sätereie svarar på några av de frågor som har uppstått. Längre ned på sidan finns länkar till medieklippen.


Kommer JMG att läggas ner?

– Nej, troligen inte. Men de ökade kostnader som vi debiteras av universitetet drabbar JMG på ett mycket kännbart sätt. Om ingen förändring sker så hotas verksamheten på lång sikt. Det handlar inte bara om lokalkostnader, utan även om så kallade overheadkostnader – det vi betalar för de universitetsgemensamma verksamheterna. Jag tror dock på förändring. Jag är övertygad om att i grunden är vi på JMG helt överens med dekan och rektor om att vi vill att universitetet ska utvecklas i positiv riktning. Jag tror inte att det är universitetets mening att vilja lägga ner JMG.

Vad är det som har hänt?
– JMG har skrivit en skrivelse till fakultetsstyrelsen där vi påtalar de i våra ögon orimliga konsekvenserna av omfördelningen av universitetets kostnader. Vi vill att fakulteten, tillsammans med oss, driver frågan om ett bättre system för kostnadsfördelningar. Vi vill att de ekonomiska styrmedlen ska driva verksamheterna mot högre kvalitet i forskning och utbildning. Vi anser inte att det nuvarande systemet gör det.

Så vad händer nu?
– Just nu jobbar vi hårt på att få till stånd en förändring i de ovan nämnda fördelningsmodellerna. Detta kommer inte att lyckas på kort sikt, men vi hoppas att det kommer att ske förändringar i positiv riktning inför nästa budgetår. Inför kommande budgetår, 2014, lägger vi en budget med stort underskott men vi kommer inte att vidta några dramatiska åtgärder innan vi har en klarare bild över hur läget kommer att se ut på tre till fem års sikt.

Kommer anställda att varslas?
– Nej. Vi kommer under våren att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med budgetunderskottet. Den första tanken är inte att varsla eller dra ner på verksamheten, utan att försöka finna olika sätt att öka intäkterna i stället. Men ingen behöver i nuläget vara orolig för sin anställning.

Kommer någon utbildning att läggas ner?
– Nej. All planering för våren 2014 ligger fast och ingen student behöver vara orolig för att utbildningarna ska läggas ner. Vi gör inga förändringar på kort sikt. Självklart kommer vi att se över alla kostnader och försöka hitta ett sätt att sänka dessa – utan att det drabbar kvaliteten i utbildningen. Vi driver även frågan kostnadsfördelning vidare och räknar med att vi tillsammans med universitetet kommer att hitta en lösning.

Sammanfattningsvis:
– Inget dramatiskt händer just nu. Dekan Birger Simonsson kommer att träffa JMG:s ledning för att analysera situationen och JMG:s skrivelse finns uppe som ett ärende i fakultetsstyrelsen den 12 december.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------