Bild
Isabella Lövin och Annika Wall
Isabella Lövin, före detta klimat- och miljöminister, samtalar om boken Oceankänslan med Annika Wall, kommunikatör på institutionen för marina vetenskaper.
Foto: Karl-Johan Nylén
Länkstig

Isabella Lövin vill ha nya berättelser om havet

Publicerad

Allt är möjligt om det finns en politisk vilja. Det var huvudbudskapet när författaren och före detta politikern Isabella Lövin mötte publiken i Studenternas hus under Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable. Panelsamtalet kretsade kring forskarens utmaning i att hitta nya vägar för att nå ut och om behovet av nya berättelser om människan och havet.

”Oceankänslan är överallt. Den är hänförelsen, ödmjukheten, kontakten och känslan över att vara en del av allt levande.” Isabella Lövin försöker i sin bok, med just titeln Oceankänslan, sätta ord på det som i stor utsträckning saknas i människans liv idag; närheten och delaktigheten till naturen, känslan över att vara en del av något större. Det kan låta religiöst, men Lövin menar att alla kan känna igen sig i känslan.

– Idag har vi tappat kontakten med detta och ser jorden som en maskin, försedd med resurser enbart för människan att nyttja. Men om vi respekterar jorden, respekterar den oss tillbaka.

Människans försök att förvalta och utnyttja havet hållbart har misslyckats. Ändå är havet avgörande för vår och framtida generationers välbefinnande, hälsa och produktivitet. Vi har kunskapen, tekniken och pengarna att ändra riktning på den destruktiva väg vi slagit in på. Ändå agerar vi inte – varför? Denna fråga går som en röd tråd i boken och driver Lövin efter svar.

– Jag tror att människans kollektiva oförmåga att föreställa sig något annat än här och nu, tillsammans med en politisk ovilja, står mellan oss och en ambitiös klimatlagstiftning och agerande därefter.  

Forskare eller aktivist

En panel av forskare från Chalmers och Göteborgs universitet bidrog till att ytterligare fördjupa diskussionen om vad som behöver göras för att värna våra hav. De var överens om att forskaren behöver bli mer kommunikativ i sin roll.

– Vi behöver kommunicera och också lyssna mer. Jag som forskare kan dela med mig av min kunskap, men riskerar ofta att bli sedd som en domedagsprofet. Om jag även presenterar enkla lösningar på saker som kan göras redan imorgon kan vi få till verklig förändring, säger Sam Dupont, docent, marin eko-fysiologi på Göteborgs universitet.

Panelen menade att deras roll som forskare har förändrats i och med hur de kommunicerar idag, men att balansgången mellan att vara forskare eller aktivist är svår.

– Mitt jobb är inte att förändra världen, det är att berätta vad jag vet, förmedla kunskapen vidare. Frågan är hur beslutsfattaren sen väljer att ta det vidare, säger Sam Dupont.

Panel i soffa.
En panel med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet kommenterade innehållet i boken Oceankänslan. Från vänster: Bethanie Carney Almroth, Johan Holmén, Gabriela Argüello och Sam Dupont.
Foto: Karl-Johan Nylén

Berättelsen om havet

Isabella Lövin och forskarpanelen betonade berättandets betydelse. Vi behöver fler historier som kopplar ihop den större bilden, den om hur allt på vår jord hänger samman. Forskare behöver förmedla, inte bara vad som händer om vi inte agerar, utan visa vad som händer om vi faktiskt gör det. Politiker behöver i sin tur ta ansvarsfulla, och ibland obekväma, beslut som leder till friskare hav och dämpad klimateffekt.

– Vi behöver nya berättelser om världshavet, de som handlar om människan som planetär medborgare och ansvarsfull förvaltare av havet. Vi behöver alla läsa på, agera, ta ansvar och bidra till en bättre värld.

Text: Lovisa Ganslandt

Om evenemanget

Paneldiskussionen anordnades av Centrum för hav och samhälle och Havsmiljöinstitutet och var en del av Act Sustainable 2022 – en hållbarhetsvecka på Chalmers och Göteborgs universitet. Årets tema är Demokrati i ett förändrat klimat.