Bild
Foto: Nina Romanus
Länkstig

Havsmiljöinstitutet får förnyat uppdrag i tio år

Publicerad

Havsmiljöinstitutet är viktigt för en rad myndigheter och andra aktörer som arbetar för att förbättra havsmiljön. Det konstaterar regeringen, och förlänger uppdraget till 2032. Även i fortsättningen kommer arbetet att samordnas från Göteborgs universitet.

Bild
Porträtt på Kajsa Tönnesson, föreståndare för Havsmiljöinstitutet.
Kajsa Tönnesson, föreståndare för Havsmiljöinstitutet.
Foto: Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet bildades 2008 som ett samarbete mellan flera svenska lärosäten och har i uppdrag att förmedla kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. 2020 utvärderades verksamheten, såväl Statskontoret som Miljömålsberedningen ansåg att verksamheten bör fortsätta, och nu har slutligen regeringen fattat sitt beslut.

– Det är väldigt roligt att vi får förnyat förtroende. Inom Havsmiljöinstitutet finns en mycket stor samlad kompetens och vi är många som hoppats på ett sådant här långsiktigt besked. Nu ser vi fram emot att fortsätta bidra med avgörande kunskap för en bättre havsmiljö, säger Kajsa Tönnesson, föreståndare för Havsmiljöinstitutet.

En viktig del av beslutet är att verksamheten inom Havsmiljöinstitutet kommer att fortsätta att koordineras av Göteborgs universitet.
Regeringen betonar att kunskapen behöver komma från ett flertal forskningsområden och man vill att Havsmiljöinstitutet i ökad utsträckning bidrar med tvärvetenskaplig kunskap, analyser och synteser. Samverkan och kommunikationen med myndigheter och andra aktörer ska också utvecklas, liksom samarbetet mellan de olika lärosäten som ingår i Havsmiljöinstitutet.

Text: Per Adolfsson

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet är främst att bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens samt bedriva analys- och syntesverksamhet inom havsmiljöområdet.

Det nya uppdraget gäller från den 1 augusti 2022 fram till 31 december 2032.