Bild
Två kvinnor står framför en skylt som handlar om en konferens
Cecilia Solér representerade Handelshögskolan på plats i Indien
Foto: Privat
Länkstig

Handelshögskolan medarrangör av konferens i Indien

Publicerad

Handelshögskolans forskare har globala nätverk, som bland annat omfattar forskarkollegor på de partneruniversitet skolan har runt om i världen. I mitten av april var Handelshögskolan medarrangör av en konferens som hölls hos en av våra nyare partners – Indian Institute of Mangement Bodh Gaya (IIMBG) i Indien – och Cecilia Solér fanns med på plats.

International Conference of Marketing on Consumer Experience in Digital Era” genomfördes i hybridformat med sessioner både på Handelshögskolans partneruniversitet IIMBG (Indian Institute of Mangement Bodh Gaya) och online. På konferensen diskuterades hur digitaliseringen av marknadsföring påverkar konsumenters upplevelser och konsumtion. Cecilia Solér, docent i företagsekonomi, representerade Handelshögskolan på plats i Indien och Johan Hagberg, Ulrika Holmberg och Tommy Andersson deltog som ”chairs” för olika sessioner online.

en vepa med rubriken på en konferens och vilka som är arrangörer
Foto: Privat

Hallå där Cecilia Solér!

Vad gjorde du på konferensen?

Jag hade några olika uppgifter. I början av konferensen höll jag en så kallad ”welcome adress”. Jag ledde också en session på temat ”sustainability and wellbeing” och jag höll ett så kallat ”key note” med rubriken ”The Path to Publishing in Quality Journals, my experience as a marketing scholar”

Vad var mest intressant eller oväntat?

Vår indiska motpart integrerar mindfulness i sina utbildningar och har det som ett av sina kärnvärden. Nu startar de ett utbildningsprogram i ”Health Management”.

Vad hoppas du att konferensen ska leda vidare till?

Jag hoppas att vi kan fortsätta vårt samarbete med IIMBG både vad gäller hållbara marknader och undervisning inom området ”Health Management”.

Vad tar du med dig för intryck från besöket i Bodh Gaya?

Jag forskar ju sedan tidigare i Indien och har tätt samarbete med Handelshögskolans partneruniversitet IIM Bangalore. Men detta besök på IIM Bodh Gaya i provinsen Bihar har gett mig en större förståelse för de enorma utmaningar som Indien står inför. Bodh Gaya är den ort där Budda uppnådde nirvana och här finns ”The Bodhi Tree” och fantastiska tempel. Enorma mängder turister, både indier och turister från Burma och Thailand etc, vallfärdar hit.

Om Cecilia Solér

Cecilia Solér är docent i företagsekonomi och verksam som lärare och forskare inom marknadsföring. Hon forskar om hållbar konsumtion med inriktning på hur konsumtionskultur och marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster, bland annat hur konsumtion som identitet påverkar vår ständigt ökande konsumtion av kläder, mobiltelefoner, möbler mm. Cecilia studerar också hur företags marknadsföring påverkar normer kring vad man bör köpa för att vara accepterad i olika sociala sammanhang. Ett andra fält där Cecilia bedriver forskning handlar om konkurrens mellan olika miljömärkningssystem inom globala värdekedjor och vilka effekter denna konkurrens har på miljö och social rättvisa. Cecilia arbetar även med kollegor i Indien där hon studerar hur och under vilka förutsättningar konsumtion kan vara en väg ut ur fattigdom.