Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grundkursen i religionsvetenskap delas i två

Från och med hösten 2016 delas grundkursen i religionsvetenskap/teologi upp i två: en i religionsvetenskap och en i teologi. Det gör Göteborgs universitet unikt och kommer att ge studenterna mer bredd och djup.

– Vi vill profilera grundkurserna tydligare. Tidigare tyckte vi att det blev för lite av varje ämne, nu finns mer utrymme. Vi har också uppfattat ett intresse från studenterna för en renodlad kurs i teologi respektive religionsvetenskap, säger studierektor Daniel Enstedt.

– Grundkurser är ofta översiktliga, men nu blir det både djup och bredd redan från början, säger Rosmari Lillas-Schuil, koordinator för det teologiska kandidatprogrammet.

Religionssociologi och religionspsykologi

Båda kurserna börjar med en gemensam inledning där frågor som vad religion är, och vad ämnet religionsvetenskap är, tas upp. Resten av terminen läser studenterna specifika delkurser för respektive inriktning.

För religionsvetenskapens del innebär uppdelningen att områdena religionssociologi och religionspsykologi får plats redan på grundkursen, där det inte har hunnits med på många år.

– En delkurs fokuserar på religiös förändring ur ett sociologiskt perspektiv, vi både tittar på hur det har förändrats under de senaste hundra åren och blickar framåt. Vi följer spåren och ser hur den religiösa förändringen kan komma att se ut de närmsta 50 åren, i skuggan av sekulariseringen och global migration. Sista delkursen består av religionspsykologi och handlar om omvändelsens psykologi, hur man ska förstå gudsmöten, säger Daniel Enstedt.

Religion i olika världsdelar

Däremellan blir det ett par delkurser om de stora världsreligionerna. Men i stället för att som tidigare läsa om varje religion för sig, kommer studenterna att läsa om religionerna med utgångspunkt i olika delar av världen.

– Det finns ju kristendom, judendom, hinduism och islam i Sydostasien, så här får vi in det mångreligiösa och hur det tar sig uttryck i olika världsdelar, säger Daniel Enstedt.

För de studenter som väljer att läsa grundkursen i teologi, som också inleder det teologiska programmet, handlar det om att de redan från början får fördjupa sig i de basala religiösa urkunderna.

– Det blir en väldig bredd, och mer tid att studera de grundläggande texterna – Gamla testamentet, Nya testamentet, olika judiska texter, och även möjlighet att läsa dem utifrån tematik: till exempel hur Jesus framställs i Nya testamentet respektive Koranen, säger Rosmari Lillas-Schuil.

Fokus på kristendomen

Därefter blir det fokus på kristendomen och kristendomens historia. Studenterna går igenom den historiska utvecklingen, kristendomens spridning och global kristendom. De får även bekanta sig med den kristna trons idémässiga innehåll, den teologiska samhällsanalysen och inte minst etiska frågor.

– Vi utgår ifrån kristendomen och ser hur den förhåller sig till andra religioner och trosuppfattningar. Vi gör också utblickar och studerar vilka religioner kristendomen har polemiserat mot eller tagit intryck av, säger Rosmari Lillas-Schuil.

Göteborgs universitet är det enda lärosätet i landet där studenterna kan välja mellan religionsvetenskaplig och teologisk inriktning på det här sättet redan från och med grundkursen. Det ger en flexibilitet, både för den student som vill fördjupa sig inom ämnet och för den som läser religionsvetenskap/teologi som en del av ett program.

Kurserna går att läsa på distans

Studenterna har möjlighet att först läsa den ena grundkursen och sedan den andra, eller välja en av inriktningarna och sedan läsa vidare på en högre nivå i den andra inriktningen. Båda kurserna går dessutom att läsa på halvfart distans: grundkursen i religionsvetenskap med start på hösten, och grundkursen i teologi med start på våren.

Sök våra kurser senast den 15 april via antagning.se!

Kontaktpersoner:

Kristina Svensson, studievägledare
kristina.svensson@lir.gu.se, telefon 031-786 4519