Bild
Tallinn
Nytt för i år är att en av programmets moduler är förlagd till Tallinn.
Länkstig

Förvaltningshögskolans program får extra medel för att ta emot ukrainska deltagare

Publicerad

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har tilldelats närmare 3,5 miljoner kronor för utbildningsmoduler med fokus på migration och integration, som en del av SAYP-programmet för 2022. 145 000 kronor är särskilt avsatta för deltagare från Ukraina.

För femte året i rad kommer Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet organisera träningsmoduler i programmet Swedish Institute Academy for Young Professionals, som finansieras av Svenska Institutet. Förvaltningshögskolan håller i två moduler; Baltic Sea Region and EU's Eastern Partnership som hålls i samarbete med Georgian Institute of Public Affairs i Tiblisi, Georgien, samt Western Balkans som hålls i samarbete med The Integration Foundation of Estonia i Tallin, Estland. 

Målgruppen för programmet är unga tjänstepersoner, politiker och anställda eller volontärer inom civilsamhället, där fokus ligger på integrations- och migrationsfrågor. Programmet är utvecklat för att bygga upp medvetenhet, kapacitet och motståndskraft i utövandet av styrelseformer i Östersjöregionen, länder i EU:s östliga partnerskap, samt västra Balkan. 

Förvaltningshögskolan beviljades 3,2 miljoner kronor till 2022, men efter Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare 145 000 kronor tillförts för att kunna ta in ytterligare åtta deltagare från Ukraina. På grund av situationen i Belarus togs beslut redan i oktober att ekonomiskt stöd inte kommer att ges till belarusiska statsanställda för aktiviteter på plats inom SAYP.

Det pågående kriget i Ukraina har redan resulterat i ett stort antal ukrainare som antingen är interna flyktingar eller söker en säker hamn utomlands. Genom SAYP spelar Förvaltningshögskolan en särskilt viktig roll i att ge utbildning till unga yrkesverksamma som dagligen arbetar med dessa frågor, och vi är tacksamma för att vi kan fortsätta detta arbete under en så svår tid, säger projektledare Gregg Bucken-Knapp.

 

Medverkande länder i SAYP

Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Estland, Georgien, Kosovo, Lettland, Litauen, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Sverige och Ukraina.