Bild
Genrebild för konferens om kriskommunikation
Länkstig

Forskare inom kriskommunikation samlas på internationell konferens i Göteborg

Pandemin har lett till ett stort behov av mer kunskap om risk- och kriskommunikation. Ett sedan länge prioriterat forskningsfält på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet som i höst står värd för en stor internationell konferens.

Covid-19 och kriget i Ukraina har satt risk- och kriskommunikation högt upp på agendan i det internationella forskarsamfundet. Antalet vetenskapliga publiceringar har ökat betydligt och ett stort antal projekt initierats, både i Sverige och runtom i världen. Samtidigt råder stor efterfrågan på forskningsresultaten bland myndigheter, företag och organisationer för att stå bättre rustade inför nästa kris.

Viktiga kunskaper

– Det är angeläget att ta tillvara kunskaperna och inspirera till ny forskning, liksom att omsätta det vi vet i handling, konstaterar Marina Ghersetti, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Genom tidigare forskning vet vi hur avgörande kommunikation är i hantering av kriser.

Marina Ghersetti är tillsammans med sina kollegor nu ansvarig för planeringen av den sjunde internationella konferensen om kriskommunikation, crisis7.com, arrangerad av European Communication Research and Education Association (ECREA), den stora europeiska organisationen för kommunikationsforskare.  

Konferensen äger rum i Göteborg i höst, den 5-7 oktober. Temat är kommunikation i kriser som kan uppstå i urbana miljöer, såsom sociala kriser, större olyckor och naturkatastrofer.

Medborgarperspektiv

– Vi utgår från medborgarperspektivet, det vill säga vad vi har för behov av kommunikation vid samhällskriser för att kunna skydda oss och veta när faran är över, berättar Marina Ghersetti. Det skiljer sig från mycket annan forskning om kriskommunikation som ofta handlar om hur organisationer och företag ska hantera negativa följder när något gått fel, till exempel som vid Dieselgate, Volkswagens utsläppskandal.

Hon hoppas att konferensen ska bli ett tillfälle att mötas och utbyta erfarenhet för såväl forskare som praktiker.

– De som arbetar strategiskt och operativt med kriskommunikation är välkomna att delta. Vi som forskare behöver input från verkligheten för att vår fortsatta forskning ska vara relevant och praktikerna å sin sida kan ha nytta av att ta del av ny kunskap.

Pre-conference för doktorander

För doktorander hålls en pre-conference dagen innan, den 4 oktober, då de kan presentera sina projekt för varandra och även träna sig på att kommunicera sin forskning till nyhetsmedier och allmänhet.

Text: Cajsa Malmström

Mer information

Läs mer och anmäl dig på konferensens webbplats (på engelska): www.crisis7.com

 

Fakta om konferensen

ECREA:s 7:e internationella konferens om kriskommunikation kommer att hållas i Göteborg den 5–7 oktober 2023. Vi bjuder in både forskare och praktiker verksamma inom kommunikation, journalistik, affärsverksamhet, marknadsföring, hälsa, juridik, politik, polisarbete, tvärkulturell forskning, utbildning och fortbildning.

Deltagare på konferensen kan presentera ett eget bidrag eller medverka som åhörare. Vi välkomnar särskilt konferensbidrag om kommunikation i samband med urbana kriser som tar avstamp i ett medborgarperspektiv, men även bidrag som tar upp andra teman är välkomna. Vi uppmuntrar också bidrag som fokuserar på nya angreppssätt när det gäller teori, metodik, utbildning, praktik och teknik i samband med risk- och kriskommunikation.

Värdar för konferensen är Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

För mer information, se www.crisis7.com