Bild
Logga - filmarkivet.se
Länkstig

Filmens Göteborg - nytt tema på Filmarkivet.se

GPS400 har sammanställt temat "Filmens Göteborg" som nyligen gjorts tillgängligt på Filmarkivet.se. Temat erbjuder en översikt över hur Göteborg har avbildats i filmer från perioden 1916 till 1982, baserat på forskning och analys av stadens filmarv.

Genom projektet har GPS400 inventerat och analyserat olika aspekter av Göteborgs filmhistoria, inklusive bevarande, användning och tillgänglighet av film som kulturarv. Denna forskning har lett till en ökad förståelse för regionens filmbestånd och dess historiska och kulturella betydelse.

"Filmens Göteborg" inkluderar ett urval av filmer som speglar stadens historiska och kulturella landskap, med innehåll som sträcker sig från dokumentation av vardagsliv till viktiga händelser och utvecklingar inom staden. Bland materialet finns lokala journalfilmer, amatörfilmer och beställningsfilmer som ger en bredare bild av Göteborgs utveckling genom tiden.

Denna samling är ett resultat av GPS400:s arbete med att undersöka och dokumentera film som en del av det visuella kulturarvet och syftar till att underlätta tillgången för allmänhet, forskare och utbildningsinstitutioner.