Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Beslut fattat om CERGU:s internationella postdokar

Publicerad

CERGU:s styrgrupp har nu officiellt fattat beslut om vilka sökande som kommer att starta sina postdoktjänster, som en del av första omgångens utlysningar inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierade programmet för internationella postdoktjänster.

Det är därför med glädje som CERGU kan hälsa välkommen Angela Kölling, som har en doktorsexamen i jämförande litteratur från universitetet i Auckland, Nya Zealand. Angela kommer att arbeta med ett projekt om nationell marknadsföring i Europeiska boköversättningsprogram, och särskilt studera bokmässorna i Frankfurt och Paris och deras hedersgästprogram, som en möjlighet att omformulera synen på nationen. CERGU ser även fram emot att välkomna Joakim Ruist, som har en doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Joakim kommer att arbeta på ett projekt om migration till Europa, med särskilt fokus på hur makroekonomiska faktorer kan förklara flöden och attityder till invandring och välfärdsstater. Sist men inte minst ser CERGU fram emot att till våren välkomna David Brax, som har en doktorsexamen från Lunds universitet. Han kommer att arbeta med ett projekt om hatbrottslagstiftning som ett fall av harmonisering av straffrätt i Europa, med särskilt fokus på att klargöra de filosofiska/teoretiska aspekterna som står på spel och svårigheter med att sammanjämka variationer mellan EU:s olika medlemsstater.