Navigate to video: Filmklipp ur SVT dokumentär- Johan Ling, arkeolog, om fyndet
Video (1:25)
Filmklipp ur SVT dokumentär- Johan Ling, arkeolog, om fyndet
Bild
Länkstig

Arkeologernas arbete lyfts fram när bronsåldersfyndet visas

Publicerad

Nu kan du se föremålen från bronsåldern som hittades utanför Alingsås. Utställningen visar hur arkeologer grävde fram och dokumenterade fynden.
Vid Göteborgs universitet bedrivs världsledande forskning inom bronsåldern och arkeologerna har förutom utgrävningen, utfört metall-prover.

Bild
none
Armring från fyndet.
Foto: Mats Hellgren

När föremålen av brons hittades i en klippskreva av en orienterare, kontaktades universitetets arkeologer snabbt av Länsstyrelsen. På Institutionen för historiska studier bedrivs omfattande forskning med fokus på just bronsåldern.

Johan Ling är professor i arkeologi med flera forskningsprojekt mot bronsåldern. Han driver även forskningsprogrammet ”Maritima möten” som undersöker havets betydelse för hur folk rörde sig och hade handelsutbyte under förhistorien.

På plats i skogen kunde han och de andra arkeologerna konstatera att det rörde sig om föremål från bronsåldern.

Metall-prover ger spännande svar

Att det nu finns ett nytt fynd av bronsföremål att ta metall-prover på för analys är ovärderligt. Kan man få reda på var den koppar som föremålen är smidda av är bruten, går det att dra slutsatser om handelsvägar och hur långt människor reste vid den här tiden.

– Vi har analyserat bronsföremålen för att få reda på var kopparn kan ha brutits och allt pekar mot källor i södra Spanien, säger Johan Ling, om resultatet av metall-signaturerna av föremålen.

Men mycket forskning återstår. Var är föremålen är tillverkade, varifrån kommer tennet i föremålen, hur transporterades kopparn från Spanien till Sverige, vilka handelsnätverk kan den ha passerat.
– Var det grupper från Sverige som tog sig ner till Spanien eller vise versa, eller träffades man halvvägs, på Brittiska Öarna, säger Johan Ling.

Och varför har detta gömts i skogen utanför Alingsås? Just nu har forskarna flera olika teorier som museibesökarna också får ta del av.

Berättar om arkeologiska processen

Bild
none
Spiralformat spänne
Foto: Mikael Agaton

Mikael Hammelev Jörgensen, utställningsproducent vid Alingsås museum, säger att eftersom det skedde en professionell hantering och dokumentation av fynden från första början, kan de lägga tonvikten i utställningen på omständigheterna kring fyndet.

– Det ger oss en fördel genom möjligheten att kunna berätta om den arkeologiska processen. Eftersom lokalerna på museet har sina begränsningar, har vi gjort ett urval, men jag hoppas vi gjort bra avvägningar. Utställningsbesökarna får veta mer om fyndögonblicket och hur arkeologer snabbt var på plats och senare gjorde en efterundersökning, säger han och tillägger:

– Utställningen tar också upp kunskapsläget kring denna typ av depåfynd och en del av de tolkningar som gjorts. Där kommer ju utställningen förhoppningsvis vara i framkant, men säger också att det är rön från en pågående forskningsprocess.

Vem har smyckena tillhört?

Bild
Ett av bronsföremålen undersöks i ett mikroskåp
Omfattande efterarbete för att ta hand om fyndet på bästa sätt. Madelene Skogbert är konservator på Förvaltningen för kulturutveckling.
Foto: Anna Härdig

Det mesta av fyndet är smycken. Arkeologerna tror att bronsföremålen tillhört en kvinna med hög status som levde under bronsåldern. Bland fynden finns även en yxa med rester av trä. Så med hjälp av kol 14-metoden har man kunnat åldersbestämma fyndet till yngre bronsåldern och att det lades under stenen i Alingsås för 2500 år sedan.

Lödöse museum ska ta hand om fyndet

Efter utställningen i Alingsås flyttas bronsföremålen till Lödöse museum. I oktober invigs den permanenta utställningen där och även då får besökarna veta mer om arkeologiska metoder.

Den 17 juni öppnar utställningen ”Bronsskatten” på Alingsås museum.  Till museets hemsida för mer info om utställningen.

Text: Cecilia Sjöberg

 

Fakta
  • I april 2021 gjordes fyndet utanför Alingsås. Vid utgrävningen hittades ett 50-tal hela eller större delar av bronsföremål. Armringar, fotringar och kedjor finns bland fynden.
  • Arkeologer och konservatorer från Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen har samarbetat med forskare och arkeologer från Göteborgs universitet. Uppdraget har de haft från Länsstyrelsen.
  • Brons består av koppar och tenn som smälts ihop till olika bronsföremål som smycken, sköldar eller vapen.
  • Vid Göteborgs universitet är det främst Johan Ling, professor i arkeologi, Christian Horn, docent i arkeologi och Bettina Schultz Paulsson, arkeolog, som arbetat med bronsåldersfyndet.

Filmklippet är hämtad ur en kommande dokumentär om bronsåldern på Sveriges västkust. I filmen uttalar sig Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och Johanna Lega, arkeolog vid Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.