Länkstig

Arja Källbom disputerar på målning av kulturhistoriskt värdefulla plåttak

Publicerad

16 nov disputerar Arja Källbom på en avhandling om målning av kulturhistoriskt värdefulla plåttak och de färgtyper och hantverkskunskaper som är knutna till detta. Arja har under många år arbetat i olika projekt kring färger och måleri vid Hantverkslaboratoriet.

Arja Källbom är byggnadsantikvarie, restaureringsmålare och metallurg med egen verkstad. Hon har sedan 2017 varit samverkansdoktorand vid Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård. Ämnesområdet har varit äldre färgtyper och måleri, specifikt behandling av kulturhistoriskt värdefulla plåttak.. Avhandlingens titel är Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills.

Disputationen äger rum 16 nov kl 13-15. Opponnent är professor Tor Broström, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, Uppsala universitet, Campus Gotland. Disputationen är digital och sker via zoom. Det går också att delta på plats på Geovetarcentrum, Göteborgs universitet (Guldhedsgatan 5 c, Göteborg).

Vid Hantverkslaboratoriet har Arja Källbom tidigare bland annat skrivit rapporterna Mjölk- och kaseinfärger, Rostskyddsbehandling av takplåt och Vattenglas- och silikatfärg. Hon är också engagerad i arbetet med att utveckla metoder för att säkra tillgången på tjära av hög kvalitet för kulturmiljövårdens behov, bland annat inom nätverket Nordic Tar Network.

 

Länk till avhandlingen Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills

 

Länk till disputationen