Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

AquaAgris slutkonferens: Fyra frågor till forskarna Lisa Jönsson Bergman och Wouter Visch

SWEMARC- forskarna Lisa Jönsson Bergman och Wouter Visch deltog i forskningsprogrammet AquaAgris slutkonferens i Stockholm den 23 oktober, där fem olika projekt, som har studerat nya systemlösningar inom jordbruk och den växande vattenbrukssektorn, presenterades. Två av projekten handlade om vattenbruk och koordinerades från Göteborgs universitet: Nomaculture och AquaAgri Kelp.

Vad var slutkonferensens fokus?
-De projekt som ingått i Mistra och Formas forskningsprogram AquaAgri, som hade sin slutkonferens, presenterade sina resultat. Forskningen handlar om hållbar och resurseffektiv livsmedelsproduktion och råvaror. Diskussionerna under dagen handlade mycket om utmaningar och lösningar som krävs för att säkra livsmedelsförsörjningen i ljus av växande befolkning och klimatförändringen. Några slutsatser är att för att komma framåt så behöver vi samverka mer – forskare från olika discipliner och samhällsaktörer. Vi behöver långsiktiga forskningssatsningar som främjar detta, och satsningar på projekt som stimulerar gränsöverskridande samarbeten, som undersöker hur vi kan arbeta mot strukturella förändringar i matproduktionssystem, som inkluderar sociala och ekologiska perspektiv i ännu högre grad än det görs i dag, sade Lisa Jönsson Bergman.

-The focus of the conference was to communicate the results and novel insights obtained throughout the previous four years within the seaweed cultivation project with funders, governmental agencies, industry and the general public. Additionally, we tried connecting with partners within the AquaAgri consortium in order to tackle complex problems in or find solutions for the future food security by collaborating transdisciplinary, said Wouter Visch.

Flera Nomaculture/AquaAgri Kelp-forskare deltog i konferensen, kan du berätta mer om deras bidrag?
-Projektledaren Kristina Snuttan Sundell presentade de viktigaste resultaten från projektet Nomaculture och lyfte till exempel fram både arbetet med nya hållbara foderråvaror, diversifieringen av arter och nya mer miljövänliga odlingssystem. Här poängterade Snuttan hur vi bör gå mot ett mer cirkulärt tänk i produktionen av sjömat för att bättre nyttja marina resurser, och gav exempel på hur vi inom SWEMARC/Nomaculture jobbar med det. SWEMARC:s gästprofessor, Barry Costa-Pierce, var också med och pratade om vattenbrukets resa i tid och rum. Dessutom gav han oss en tydlig uppmaning om att Sverige är ett outvecklat vattenbruksland och att vi borde kunna bättre! Vi hade också fyra postrar som Jonathan, Simon och jag ansvarade för att stå vid, och som lockade till mingel under kafferasten. Postrarna visade mer specifika forskningsresultat från de olika delprojekten i Nomaculture. Ytterligare en SWEMARC-forskare, Henrik Pavia, var på plats för att presentera resultaten från projektet AquaAgri Kelp, sade Lisa Jönsson Bergman.

-The conference started with two very interesting talks from Per Arfvidsson from Lantmännen about how to improve the Swedish strategies for food production and an overview of the global ocean food systems focussed on aquaculture from SWEMARC guest professor Barry Costa-Pierce. Directly related to this, Kristina Snuttan Sundell, from the University of Gothenburg, presented her groups’ work on novel aquaculture species and Kjell Holtenius, from SLU, on milk by-products from dairy cows. Both speakers showed results contributing to sustainable food production with a circular system approach – aimed at reducing and eliminating waste products in the production cycle. Two other interesting projects, presented by Bo Stenberg and Anna Westerbergh both from SLU, focussed on the improvement of the yield of an agricultural field with two very different approaches. One aims to optimise the yield by increase low yield locations in a field and the other by creating per-annual barley using a genetic selective breeding approach. From AquaAgri-Kelp, project leader Henrik Pavia presented the results of environmental impact studies, the result of co-cultivation of algae and mussels, and the vast possibilities of development in this field of aquaculture in the western world. Also, he highlighted the need for transdisciplinary research and development with societal and governmental researchers/agencies, said Wouter Visch.

Vad hoppas du att deltagarna fick med sig från slutkonferensen?
-Att Sverige har en outnyttjad potential att producera sjömat på ett miljömässigt schysst sätt, där vi går mot cirkulära odlingssystem med minskade utsläpp och ökat tillvaratagande av resurser, samt möjligheten att härigenom också producera en mäng nya råvaror och produkter – och nya jobb. Att vi behöver tänka nytt vad gäller hur vi producerar mat, vilken mat vi producerar, och främja bra miljöval som också är hälsosam! Jag hoppas också att de fick med sig att det behövs test- och demonstrationssiter där akademi och industri kan mötas. Det vill säga fysiska mötesplatser, där akademin och näringslivet kan testa nya innovationer inom livsmedelsproduktion till exempel, sade Lisa Jönsson Bergman.

-The main message I took from the meeting is that modern societal problems are very complex. The only way we will be able to solve them is by collaboration. Not only within research fields, but an interdisciplinary approach is needed, said Wouter Visch.

Hur ser du på framtiden för ett hållbart vattenbruk i Sverige?
-Det känns som att fler och fler får upp ögonen för vattenbrukets möjligheter och fördelar vad gäller matproduktion, samt den innovationskraft som finns i sektorn. Nu pratar vi om ett modernt vattenbruk i slutna system, där vi inte släpper ut näringsämnen och andra möjliga substanser till miljön. Därför hoppas jag att politikerna ser över lagstiftningen som inte hängt med i vattenbrukets tekniska utveckling, och omformulerar den, så att fler entreprenörer kan starta verksamhet och att Sverige kan vara med i utvecklingen av cirkulära vattenbrukssystem. Men mycket hänger på just lagstiftningen, det är där knutar kan lösas så att vattenbrukssektorn kan få en riktig skjuts att komma igång, sade Lisa Jönsson Bergman.

-The future of Swedish sustainable aquaculture is bright. However, the marine environment has many stakeholders which allows for powerful collaboration and ideas. An integrated approach is needed if the sustainability goals – formulated by the UN – will be achieved. Integration of different types of aquaculture could allow for social acceptance through the more efficient use of marine resources, concluded Wouter Visch.

Läs mer om Nomaculture.

Läs mer om AquaAgri Kelp.

Ladda ner och läs AquaAgri Magasin.

Gemensam satsning

Projekten Nomaculture och AquaAgri Kelp fokuserade på flera globala utmaningar och blev startskottet för en gemensam satsning, Swedish Mariculture Research Center (SWEMARC) för att stärka och bredda kompetensen och den kritiska massan. SWEMARC är ett av sex starka forskningscentrum vid Göteborgs universitet med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor.