Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tolin Getar och Dejan Dordic är två av deltagarna på årets första Think!-kurs i kritiskt tänkande.
Tolin Getar och Dejan Dordic är två av deltagarna på årets första Think!-kurs i kritiskt tänkande.
Foto: Monica Havström
Länkstig

70 ungdomar har filosofikurs som feriejobb

Ett utvecklande sommarjobb, tycker en av deltagarna. I sommar går cirka 70 ungdomar en treveckorskurs i kritiskt tänkande kallad Think! De vägleds av handledare som är alumner på Humanisten.

För tredje sommaren i rad är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori medarrangör för kursen Think! och den är i år ett samarbete mellan Göteborgs universitet och de tre stadsdelarna Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen. Deltagarna från årskurs 8 till gymnasiet får sommarjobbslön av Göteborgs stad. De är indelade i grupper som går kursen vid två olika startdatum.

Kursledarna är själva studenter eller alumner på Göteborgs universitet: Amanda Wigand och David Johansson har läst kandidatprogrammet Liberal Arts, Christian Airikka och Carl Liliebäck har båda studerat teoretisk filosofi. Hektor Löfgren har läst masterprogrammet Antik och medeltida filosofi och filologi.

Köttätare mot vegetarianer

En dag under första kursveckan för de två första grupperna är det fullt fokus på argumentationsteknik, de fem ledarna har hunnit prata om grunderna i kritiskt tänkande och de 29 deltagarna har gjort olika övningar, som att läsa texter och bena ut vad skribenterna menar. Vad är sant och falskt? Vilka retoriska grepp används?

Bild
I sommar går cirka 70 ungdomar en treveckorskurs i kritiskt tänkande kallad Think! De vägleds av handledare som är alumner på Hu
I sommar går cirka 70 ungdomar en treveckorskurs i kritiskt tänkande kallad Think! De vägleds av handledare som är alumner på Humanisten.
Foto: Monica Havström

Ungdomarna bildar fyra smågrupper som blir tilldelade en ståndpunkt. Två grupper är köttätare och de andra vegetarianer. De får en stund på sig att samla in argument, diskutera igenom dem tillsammans, vässa sina tankar och sedan är de redo för drabbning i två större lektionssalar.
De tolv som följer med kursledarna Amanda Wigand och Christian Airikka in i ena salen ser taggade ut.
– Okej gänget. Då är det dags för debatt. Sätt stolarna i två rader mot varandra. Vi gör som på tv-debatterna och har en samtalsledare som fördelar ordet och ni flaggar med handen när ni har en motkommentar. Vad behöver vi tänka på? undrar Amanda och svaren kommer direkt.
– Hålla en vänlig ton. Det är viktigt.
– Sitta kvar på stolarna, säger en av tjejerna och får genast en reaktion av killen bredvid som gärna hade velat stå upp och argumentera, men snabbt enas gruppen, efter lite skratt och kommentarer, om att det är en bra regel att man sitter ner.
– Låta alla få prata.
– Ja, det är viktigt, inflikar Amanda. Kan ni sinsemellan styra det? Till exempel säga: ”Vad tänker ni andra?”

När de är överens om regelverket får varje sida presentera sin tes och ett proargument och så drar debatten igång. Vegetariansidan lyfter miljöaspekter och köttsidan kontrar. ”Det ger viktig gödsel.”
Båda sidor är rappa med sina argument, efterfrågar källor och efter många turer kommer det från vegetarianerna:
”Man kan inte ställa om köttproduktionen tvärt – det skulle bli kaos. Kött ska vara en lyxvara. Vi är emot massproduktion.”
Då höjs förvånade ögonbryn, på båda sidor och debatten stannar upp lite för muntra kommentarer.
– Det måste tilläggas att det tränar hjärnan att argumentera för något man inte står för, säger en kille på köttsidan och får nickande medhåll.

Efter debatten lotsar Christian och Amanda in hela gruppen i ett samtal om hur det gick och vad som hände på de respektive sidorna under argumentationens gång. Sedan är det lunch.

– Nu ska vegetarianerna gå och käka en massa kött, säger en av killarna på väg till rasten.

Bild
Nasim Khadar och Elsa Lundbäck
Nasim Khadar och Elsa Lundbäck
Foto: Monica Havström

Nya vänner

Elsa Lundbäck från Utby och Nasim Khadar från Bergsjön sitter i trappan och pratar under pausen. Båda hittade kursen när de sökte sommarjobb i Göteborgs stad och tyckte det lät lovande att de skulle få prata, diskutera – och tjäna pengar.
– Jag fattade inte först att vi får lön för att vara aktiva i diskussioner. Men det är bra för vi blir lite mer engagerade i politiska frågor. Jag vill nog läsa något samhällsinriktat efter högstadiet, säger Nasim.
– Kursen är riktigt kul och ett bra sätt att utvecklas. Det kan vara en fördel att jag lär mig argumentera, säger Elsa som ska börja på Ingrid Segerstedts gymnasium i höst.

Dejan Dordic från Kortedala kom in på kursen på en reservplats efter att ha sökt massa sommarjobb.
– Det känns roligt med ett lite udda jobb där man snarare lär sig saker än jobbar. Det ger nya möjligheter. Politik är inte min favorit, men nu får jag kunskap om politik och argumentation och sånt, säger Dejan som ska läsa ekonomi på Polhemsgymnasiet.
Han tyckte det var sjukt stelt första dagen, de flesta kände ingen annan på kursen.
– Men det tog inte lång tid så hade alla öppnat upp sig.

Tolin Getar från Bergsjön fick tips av en kompis som gått en liknande höstkurs som föreningen Skepsis hållit.
– Jag kände att det passade mig bra för jag vill jobba med politik eller juridik när jag blir äldre och vill lära mig hur samhället fungerar, säger Tolin.
För henne väntar samhällsprogrammet på Jensen efter sommaren.

Flera målsättningar

Syftet med treveckorskursen är att stärka ungdomars förmåga att vara aktiva i samhällsdebatten, ge dem verktyg för att kunna sätta sig in i etiska och politiska frågor. En mer långsiktig målsättning är att öka chansen att ungdomarna, som kommer från områden där förhållandevis få läser vidare efter gymnasiet, så småningom ska söka sig vidare till högre studier.

Under de tre kursveckorna varvas seminarier med gruppdiskussioner där ungdomarna får reda ut en rad åsikter och begrepp som de stöter på till vardags och nu kan prata om och dela varandras tankar.

– Varje möte med en person som tänker annorlunda är en möjlighet till nya lärdomar och insikter. Så ja, nyfikenhet för andras tankar är väl det vi verkligen hoppas väcka eller stärka här, säger kursledare Hektor Löfgren.

– Fakultetsledningen är mycket positiv till denna feriejobbssatsning, som vi ser som ett fantastiskt initiativ till långsiktig breddad rekrytering, säger Pauli Kortteinen, vicedekan för Humanistens utbildning på grund- och avancerad nivå.

De som skapat Think! är tre alumner som alla gått Liberal Arts-programmet och sedan läst vidare: Hektor Löfgren, Astrid Pleijel och Vincent Lekblad. De har också bildat föreningen Skepsis som har många liknande kursaktiviteter för ungdomar.

Läs mer

Se Föreningen Skepsis Facebooksida för ytterligare information
Om feriejobben i Göteborgs stad

Text: Monica Havström