Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto av sockerrör på en plantage
Arbetare som skördar sockerrör är drabbade av kronisk njursjukdom. Hårt fysiskt arbete i extrem värme i kombination med för lite vila och vätska, tros vara orsaken.
Foto: iStock
Länkstig

Vill förebygga njurskador bland arbetare på sockerrörsfälten

Publicerad

Att skörda sockerrör på fälten i Nicaragua är ett extremt varmt och tungt arbete. Det är mycket vanligt att arbetarna drabbas av nedsatt njurfunktion. I ett internationellt samarbete söker forskare, bland annat från Göteborgs universitet, efter sätt att förbygga allvarliga njurskador bland arbetare med varma och tunga arbeten.

Kronisk njursjukdom drabbar årligen flera miljoner arbetare i Latinamerika och Asien. Det är inte helt klarlagt varför de drabbas, men eftersom arbetare som skördar sockerrör eller som har annat tungt arbete utomhus är särskilt hårt drabbade tros en viktig orsak vara hårt fysiskt arbete i extrem värme i kombination med otillräcklig vila och vätsketillförsel. 

Bild
Foto av Kristina Jakobsson
Kristina Jakobsson har länge varit engagerad i forskningen om hur njursvikt kan förebyggas vid fysiskt krävande arbete i varma förhållanden.
Foto: Johan Wingborg

Epidemi av njursvikt

Professor Kristina Jakobsson är verksam vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är en av de forskare som länge varit engagerad i forskningen om hur njursvikt kan förebyggas vid fysiskt krävande arbete i varma förhållanden.

– Vi ser en epidemi av njursvikt, som kommer att bli tydligare allteftersom klimatförändringarna förvärras och de globala temperaturerna ökar. Den minskande nederbörden i torrare jordbruksregioner kan också i förlängningen leda till ökad exponering för bekämpningsmedel och andra miljögifter, säger Kristina Jakobsson.

Förebygga värmestress

Forskningen om hälsoeffekter av tungt fysiskt arbete i hetta och hur man kan förebygga alltför stor värmestress samlar forskare och läkare från en rad länder i olika världsdelar – Costa Rica, El Salvador, Indien, Nicaragua, Storbritannien, Sverige och USA.

De senaste åren har forskarna i projektet samarbetat med Nicaraguas största sockerproducent, där de infört interventioner som gett arbetarna tillräckligt med vatten och vila i skugga. Projektet undersöker nu effekten av dessa åtgärder, både i kort och långt perspektiv. Forskningen har stor spännvidd – från värmefysiologi till ekonomiska och sociala effekter av kronisk njursvikt för drabbade och deras familjer, i lokalsamhället och på nationell nivå.

Bättre kunskap för hållbar produktion

På nationell och internationell nivå arbetar forskarna för att öka kunskapen hos stora aktörer och tydliggöra grundläggande förutsättningar som kan ha bidragit till epidemin av njursvikt bland arbetare.

– Nu sätter vi den kunskap vi tidigare skapat oss från sockerindustrin i en bredare social, ekonomisk och legislativ kontext. När man värderar hur sockret i de produkter man säljer produceras är det viktigt att inte bara ta hänsyn till om produktionen är miljömässigt hållbar utan också om det producerats under anständiga arbetsförhållanden, säger Kristina Jakobsson.

Finansiering klar för nytt projekt

Forskningssamarbetet om hur arbetare kan skyddas från njursjukdom och värmerelaterade skador har pågått under flera år, och har nyligen fått finansiering för ett nytt projekt som kallas Protection, Resilience, Efficiency and Prevention for workers in industrial agriculture in a changing climate (PREP). Projektet har nyligen fått 13 miljoner kronor i finansiering från Belmont Forum.