Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

PULMORA - Effekter av tofacitinib jämfört med metotrexat på klinisk och molekylär sjukdomsaktivitet i leder och lungor vid tidig reumatoid artrit

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 500 000 SEK
Projekttid
2020 - 2025
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Lungförändringar är vanliga hos patienter med reumatoid artrit (RA) men ofta oupptäckta. Upp till 10% av patienter med RA utvecklar interstitiell lungsjukdom (ILS) som är förknippad med ökad dödlighet. Identifiering av dessa patienter försvåras av bristen på specifika symtom och biomarkörer. Det finns ingen specifik behandling och flera anti-reumatiska läkemedel har rapporterats bidra till ILS-utveckling. Nya pre-kliniska data talar för att JAK-hämmare kan vara effektiva mot ILS. Syftet med denna prövarinitierade, randomiserade och kontrollerade studien är att avgöra om tofacitinib är en effektiv, säker och bättre behandling än standard-läkemedlet metotrexat för patienter med interstitiella lungförändringar vid diagnos. Vårt övergripande mål är att öka kunskapen om sjukdomsmekanismer, diagnos, uppföljning och behandling av RA-ILS.

Bakgrund

Lungförändringar är vanliga hos patienter med tidig reumatoid artrit (RA) men ofta oupptäckta och försummade i klinisk praxis. Upp till 10% av patienter med RA kommer att utveckla interstitiell lungsjukdom (ILS), en manifestation med hög sjuklighet och dödlighet. Sjukdomsmekanismerna bakom ILS är till stor del okända. Identifiering av patienter försvåras av bristen på specifika symtom och diagnostiska verktyg, speciellt tidigt i förloppet. Det finns ingen specifik behandling mot RA-ILS och vissa anti-reumatiska läkemedel har rapporterats bidra till ILS-utveckling vilket försvårar behandling av grundsjukdomen. Nya prekliniska data och post hoc-analyser från kliniska prövningar talar för att Januskinas (JAK)-hämmare, en ny grupp av läkemedel mot RA, kan vara effektiva även mot lungengagemanget av sjukdomen.

Syfte och studiepopulation

Syftet med denna kliniska studie är att undersöka om JAK-hämmaren tofacitinib är en effektiv, säker och bättre behandling än standardläkemedlet metotrexat för patienter med interstitiella lungförändringar vid nydebuterad aktiv RA.

Studiedesign och utfallsmått

PULMORA är en prövar-initierad, öppen, randomiserad och aktivt kontrollerad multicenterstudie som pågår i 48 veckor. Det primära utfallsmåttet är effekter av tofacitinib jämfört med metotrexat på ILS-förändringar med på högupplöst datortomografi (HRCT) efter 24 veckor. Sekundära mål inkluderar detaljerad bedömning av sjukdomsaktivitet i lungor och leder och patientrapporterade utfall genom frågeformulär och skattningsinstrument.

Fördjupade analyser och innovation

I en molekylär delstudie insamlas vävnadsprover efter informerat samtycke via venpunktion, ultraljudsledd ledkapselbiopsi och ledtappning, bronkoalveolär sköljning samt genom en ny icke-invasiv metod - PExA (partiklar i utandad luft). Proverna undersöks med cell- och molekylärbiologiska metoder för att identifiera nya potentiella biomarkörer och för att öka kunskap om sjukdomsmekanismer vid RA och speciellt för RA-ILS. En pilotstudie av PULMORA har startat på Sahlgrenska under hösten 2020 och syftar till att optimera protokollet.

Klinisk betydelse

Vårt övergripande mål är att öka kunskapen om sjukdomsmekanismer, diagnos, uppföljning och behandling av RA-ILS. Resultaten kommer att ha en stor betydelse på kliniska beslut för en majoritet av RA-patienterna och kan enkelt implementeras i klinisk praxis.

Huvudsponsor är Västra Götalandsregionen.

Mer information finns på Researchweb för FOU i Västra Götalandregionen - projekt ID 272912.

Deltagande reumatologkliniker och prövare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anna-Karin H. Ekwall, koordinerande huvudprövare

Anna Rudin

Inger Gjertsson

Martin Joelsson

Skaraborgs sjukhus

Karin Svensson

Daniel Glinatsi

Kajsa Stubendorff

Skånes universitetssjukhus:

Meliha Kapetanovic, huvudprövare

Karolinska universitetssjukhuset:

Anca Catrina, huvudprövare