Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Fri tolkning av fria syrgasatomer som interagerar med varandra
Fri tolkning av fria syrgasatomer som interagerar med varandra
Foto: Illustratör: David Oscarsson
Länkstig

Nicklas Oscarsson - årets avhandling vid vår institution

I år gick priset för bästa avhandling 2020 vid institutionen för kliniska vetenskaper till Nicklas Ocarsson. Titeln på hans avhandling är "Hyperbaric oxygen treatment for pelvic radiation-induced injuries. From a multicenter, randomized, controlled trial to an experimental cell model", och den undersöker hyperbar syrgas, det vill säga syrgas givet i tryckkammare under högre än normalt tryck, som behandling av sena biverkningar efter strålbehandling av cancer i bäckenregionen.

Priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin” har delats ut sedan år 2009 och finansieras genom en donation från Dr Amt Vestbys Forsknings-Stiftelse. Förutom utmärkelsen Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin utses årets avhandling vid varje institution. Nicklas Oscarsson, som i år får priset för bästa avhandling vid institutionen för kliniska vetenskaper, är överläkare i anestesi och intensivvård och specialist inom hyperbarmedicin sedan 16 år tillbaka.

Bild
Nicklas Oscarsson
Nicklas Oscarsson

Cancer kan behandlas på flera olika sätt, beroende på tumörens lokalisation, allvarlighetsgrad och individuella faktorer. Ett vanligt sätt att behandla cancer på är genom strålning. Denna behandling kan ge upphov till biverkningar som kan bli symptomgivande flera år efter avslutad behandling. Sena biverkningar uppkommer till följd av skador på celler orsakade av fria syreradikaler. Dessa skador leder bland annat till kronisk inflammation, minskad kärlförekomst, med åtföljande lägre syrgasnivåer och ökad bindvävsomvandling av vävnaden.

Motiveringen från bedömningskommitténs rekommendation lyder så här:
”Nicklas Oscarsson har i sitt avhandlingsarbete studerat effekten av hyperbar syrgasbehandling efter strålbehandling av cancer i bäckenregionen. Avhandlingen visar stor bredd i vetenskaplig metodik och innefattar både prekliniska och kliniska studier. Hans vetenskapliga självständighet illustreras genom att han inom ramen för avhandlingsarbetet initierat och drivit en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som dessutom publicerats i en välrenommerad tidskrift. De positiva behandlingsresultaten i denna studie har bidragit till nationella riktlinjer för behandling av prostatacancer och forskningen kommer därför att få direkt betydelse för dessa patienter.”

Tvärvetenskapligt nätverk finns som plattform för fortsatta studier
Helén Seeman-Lodding, docent och universitetssjukhusöverläkare vid verksamhetsområdet Anestesi/Operation/Intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var huvudhandledare, hon blir mycket glad över att avhandlingen nu fått denna utmärkelse.

– Ja det är jätteroligt att arbetet uppmärksammas. Det tillhör ju inte det vanliga att man sitter och planerar en multicenterstudie som man sedan får möjligheter att inkludera i en avhandling. Vår plan rymde många alternativ från början – vi vågade inte hoppas på att vi skulle ha hunnit samla in data från alla centra och sammanställa det. Vi har levt med denna studie i 8 år, berättar hon.

Resultatet från avhandlingen kan få en direkt betydelse för grupper av patienter med grav inskränkt livskvalitet till följd av biverkningar efter strålbehandling. Patienterna när ett hopp att överleva och försöker lära sig att leva med de många gånger handikappande svåra besvären.

– Vi hoppas att denna forskning ska bidra till ökad kunskap och förståelse om dessa behandlingsrelaterade biverkningar som återfinns hos patienter med olika former av cancer, vilket är ett stort framsteg. Det tvärprofessionella nätverk som byggts upp genom studien har också skapat en plattform för fortsatta studier för att öka möjligheterna till bot och symptomlindring hos patienter som genomgår olika former av behandling mot cancer, säger Helén Seeman-Lodding.

Hon fortsätter:
– Sedan Nicklas disputation i maj 2020 pågår uppföljning av inkluderade patienter i RICH-ART enligt protokoll. Fördjupade studier av biopsier från patienter i RICH-Art pågår också vid Core Facility, Sahlgrenska akademin tillsammans med medarbetare från avdelningen för cytologi och patologi. Men ANopIVA har stått i skyddskläder sedan pandemins start i mars 2020 och att det överhuvudtaget har genomfört någon forskningsaktivitet inklusive disputation är ett stort under.

Bild
Image copyright Kamolrat | Dreamstime.com, Image ID: 41315236
Figur 10 från avhandlingen - A multiplace chamber with place for several patients.
Foto: Image copyright Kamolrat | Dreamstime.com, Image ID: 41315236

När vi frågar Nicklas Oscarsson om den fortsatta forskningen och implementeringen av själva syrgasbehandlingen, säger han att det inte har hänt så mycket sedan avhandlingen presenterades. Covid19 har som sagt inneburit att Anestesi och Intensivvård har utsatts för en extremt hög belastning under väldigt lång tid och gjort att mycket fått och får vänta.

Bild
En tryckkammare för en person
Figur 11 i avhandlingen - Amonoplace chamber for one patient. Image Courtesy of Joakim Trogen, Sahlgrenska University Hospital/Östra, Göteborg, Sweden.

– För att de positiva resultaten ska kunna omsättas i minskade besvär för våra patienter krävs en tryckkammare. Den kammare som vi har idag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Östra sjukhuset, är så gammal att den borde ha skrotats för över fem år sedan. Vi har genom ett tvärvetenskapligt och idogt arbete visat att behandlingen gör nytta. Nu krävs att vår administration och det politiska styret i regionen fattar beslut och genomför planerna på att bygga en ny tryckkammare, säger Nicklas Oscarsson.

MER FAKTA

Illustrationer och foton

  • Omslags illustration/Huvudbild ovan - Fri tolkning av fria syrgasatomer som interagerar med varandra. Illustratör: David Oscarsson
  • Figur 10, sid 31 i avhandlingen - A multiplace chamber with place for several patients. Image copyright Kamolrat | Dreamstime.com, Image ID: 41315236
  • Figur 11, sid 32 i avhandlingen - Amonoplace chamber for one patient. Image Courtesy of Joakim Trogen, Sahlgrenska University Hospital/Östra, Göteborg, Sweden.