Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Livsberättelser och tron på möjligheter till bostad

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojekt undersöker personliga erfarenheter av vägar in i/ut ur hemlöshet samt vad som upplevts ha varit avgörande i dessa vändningar. Projektet undersöker även den upplevda tron på möjligheter att få en stabil boendesituation. Dels upplevelser från personer med egen erfarenhet, dels upplevelser hos personal som i sitt arbete möter personer i en hemlös situation. Avhandlingen avser medskapande forskning där personer med egen erfarenhet kommer att vara medskapare i utformandet av studien och analys av resultatet.