Bild
Ett ordmoln av ord på engelska på temat kronisk smärta.
Forskargruppen vill bidra till ökad kunskap om långvarig smärta och konsekvenserna både för enskilda individer och för samhället.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Långvarig smärta – Epidemiologi, metod och mätning

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

För vår forskargrupp Långvarig smärta – Epidemiologi, metod och mätning (Chronic Pain – Epidemiology, methods and measurements) är huvudmålet med den pågående forskningen att ytterligare öka kunskapen om långvarig smärta, dess komplexitet och dess följder, både på individnivå och samhällsnivå.
Mycket av vår forskning är epidemiologisk och registerbaserad, men gruppen bedriver också interventions- och experimentell forskning. Våra projekt syftar till att se på smärtspridning, smärtlokalisationer och multimodal smärtrehabilitering, samt på hur de kan kopplas till andra viktiga områden som sömn, stress, arbetsförmåga och sjukskrivning.

Deltagare