Bild
en bokhylla full med pärmar
Foto: Viktor Talashuk, Unsplash
Länkstig

Ingen demokrati utan byråkrati - En studie av de administrativa institutionernas roll för demokratisk konsolidering

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4.568.000
Projekttid
2012 - 2017
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

De senaste 25 åren har antalet demokratiska stater ökat kraftigt. Historien visar dock att demokratisering inte är en förutsägbar process. Utmaningarna som de nya demokratierna står inför är enorma och vi kan inte ta för givet att de kommer att lyckas konsolidera demokratiska institutioner och normer. Den tredje demokratiseringsvågen har visat att nya demokratier lyckas väldigt olika när det gäller att skapa stabila politiska och demokratiska system. Detta projekt syftar till att undersöka varför vissa länder lyckas bygga en stabil demokrati medan andra misslyckas och hamnar i återkommande politiska kriser som hotar demokratins överlevnad.