Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbar samhällsutveckling

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet utbildar framtidens chefer och experter inom offentlig förvaltning och inom civilsamhällets organisationer. Vi är en del av Göteborgs universitet och i samverkan med det omgivande samhället utforskar vi mer socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

  • Tillsammans med våra samverkanspartners forskar vi om ökad långsiktig hållbarhet i olika typer av forskningsprojekt.
  • Forskningsresultaten kommer våra studenter till del då våra studenter sätter sig in i de senaste forskningsrönen.
  • Vi bedriver även uppdragsutbildningar som gör det möjligt för alumner och yrkesaktiva att fördjupa sina kunskaper inom särskilda teman.

Hållbarhet är även centralt för våra anställda och våra studenter

  • Förvaltningshögskolan samverkar med GU:s övergripande hållbarhetsarbete och med Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling (GMV)
  • Förvaltningshögskolan har en Miljö- och hållbarhetsplan för alla verksamhetsområden
  • Förvaltningshögskolan deltar under Act! Sustainable-veckan som drivs av studenterna
  • Förvaltningshögskolan stödjer Göteborgs universitets deltagande i KIimatramverket – ett samarbete mellan ett flertal universitet och högskolor i Sverige
  • Förvaltningshögskolan uppmuntrar sina studenter att engagera sig i Klimatstudenterna Göteborg, SSESA, EuroEnviro, HaSS och motsvarande studentorganisationer.

Vi bedriver forskning inom följande hållbarhetsmål