Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Blodtrycksmätning
Foto: Tom Wieden
Länkstig

GO-PROVE, Gothenburg Preeclampsia Obstetric Adverse Events

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

En kohortstudie med kvinnor som drabbats av preeklampsi. Biobank, Organundersökningar, kognition, upplevelser och skattning av hälsa.

Frågeställningar:

  • Patofysiologi - varför drabbas vissa organ? Hur?
  • Prediktion – kan vi hitta markörer som reflekterar organpåverkan?
  • Vilka upplevelser har kvinnorna och partnern om sjukdomen och dess vård?
  • Hur påverkas kvinnornas livskvalitet, känslor av ångest och depression, tilltro till egen förmåga, katastroftankar vid smärta, kognitiva förmåga, förlossningsupplevelse och tilltro till att amma av sjukdomen.
  • Vilka upplevelser av sjukdomen och dess behandling och konsekvenser har partnern?

Preeklampsi - havandeskapsförgiftning

Preeklampsi (PE) drabbar 3-8 procent av alla gravida globalt och orsakar >60 000 gravida kvinnors död årligen och betydande sjuklighet hos ytterligare 3-6 miljoner kvinnor/år. Etiologin för PE är delvis okänd och det saknas idag effektiv behandling. Retrospektiva studier har visat ett samband mellan tidigare eklampsi och i vissa fall PE och ärrbildning i hjärnans vita substans samt en minskad hjärnbarksvolym flera år efter förlossning. Nedsatt minne och koncentrationssvårigheter har rapporterats kunna kvarstå 35-40 år efter förlossningen. I kvalitativa studier beskriver kvinnor PE som ett skrämmande, livshotande tillstånd och bristande vård, framförallt vad gäller psykosocialt stöd. Forskning indikerar att även kvinnans partner påverkas i hög grad med en ökad risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom

Sammanfattningsvis är PE är ett område som är underforskat där sjukdomen har svåra konsekvenser för den enskilda kvinnan, barnet och för hennes familj både på kort och lång sikt.

Resultaten

Resultatet förväntas fördjupa kunskapen om organpåverkan vid PE på kort och lång sikt, öka insikt och förståelse för hur PE upplevs av kvinnorna och deras partner/familj och hur sjukdomen påverkar kvinnornas självskattade hälsa, tilltro till egen förmåga, amning och förlossningsupplevelse.

Resultatet av projektet kan möjliggöra framtida användbara objektiva valida tester, vars resultat i sin tur kan användas för att ge en riktad, individuell och säker behandling, övervakning och vård av kvinnor med PE, förbättra mor- och barnutfall samt ge ett förbättrat omhändertagande av kvinnor med PE och deras partner/familj.

Utfallen av detta projekt kommer att vara viktiga oavsett vad resultaten blir. Projektet är kopplat till PROMISE, den nyligen uppstartade tvärvetenskapliga centrumbildningen vid Sahlgrenska akademin.Drt är även kopplat till PROVE vid Thyringer Stellenbuch

Studien är registrerad i ISRCTN

Bergman L. https://doi.org/10.1186/ISRCTN13060768

Doktorandprojekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kognition, upplevelser och självskattad hälsa hos kvinnor med preklampsi under graviditeten, efter förlossningen och upp till ett år efter förlossningen: Ett doktorandprojekt inom GO-PROVE, Gothenburg Preeclampsia Obstetric Adverse Events

  1. Bergman L, Thorgeirsdottir L, Elden H, Hesselman, Schell S, Ahlm E, Aukes A, Cluver C. Cognitive impairment in preeclampsia complicated by eclampsia and pulmonary edema after delivery – a case control study.  Inskickad till Acta Obstet Gyn Scand
  2. Thorgeirsdottir L , Andersson M, Karlsson O, Thörn SE, Oras J, Sengpiel V, Svanvik T, Lindén K, Elden H, Junus K, Lager S, Enskär I, van Veen T, Wikström J, Björkman-Burtcher I,Neely A, Wikström AK, Bergman L. Generation of a multi-center preeclampsia database and biobank in Sweden – GO PROVE and UP PROVE: Study protocol.  Manuscript

 

Forskare

Lina Bergman, PhD, Obstetriker

Helen Elden, PhD, Docent, Universitetslektor, Universitetssjukhusöverbarnmorska

Verena Sengpiel, PhD, Docent, Obstetriker, Universitetssjukhusöverläkare

Karolina Lindén, PhD, Biträdande universitetslektor, barnmorska

Lilja Thorgeirsdottir, Doktorand, barnmorska

Ove Karlsson, PhD, Anestesiolog

Jonathan Oras, PhD, Docent, Anestesiolog. Universitetssjukhusöverläkare

Sven-Egron Thörn, PhD, Docent, Anestesiolog. Universitetssjukhusöverläkare

Malin Andersson, Doktorand, Anestesiolog

Niclas Carlberg, Doktorand, Anestesiolog

Theresia Svanvik, PhD, Obstetriker, Överläkare

Isabella Björkman-Burtcher, PhD, Professor, Radiolog