Bild
En nästa tom anslagstavla med bara en affish med citatet "Ta hand om varandra"
Länkstig

Var året 2020 inställt?

Vad är egentligen en kris? Kriser drabbar oss alla olika. Det som är en kris för den ena behöver inte vara det för en annan. För att kunna svara på frågan och för att få en fördjupad förståelse kring kriser, behöver vi ha de kulturella perspektiven med oss menar Mathias Ericson, forskare vid institutionen för kulturvetenskaper.