Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tillämpad kvantkemi

Kurs
KEM321
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11664
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen i Tillämpad kvantkemi riktar sig till studenter i kemi eller ett närliggande område som vill komplettera sin kemiska verktygslåda med beräkningskemiska metoder. I den här kursen lär du dig, utifrån ett tydligt användarperspektiv, hur du kan tackla kemiska problem med hjälp av kvantkemiska beräkningar, framför allt med kvantkemins ”arbetshäst”, täthetsfunktionalteorin (DFT). Du tränar och tillämpar dina färdigheter i omfattande datalaborationer.

Om utbildningen

Informationsteknologi och beräkningar spelar en allt större roll inom kemin. Idag använder många kemister beräkningskemi som ett av flera verktyg för att lösa kemiska problem. Moderna beräkningskemiska programpaket är mycket användarvänliga. För att få relevanta och pålitliga svar på dina frågor, måste du dock kunna använda programmen på rätt sätt.

I kursen Tillämpad kvantkemi lär du dig hur du beräknar molekylära egenskaper och beskriver kemiska processer med kvantkemiska metoder, det vill säga med utgångspunkt i den underliggande kvantmekaniken. Du lär dig hur du använder kvantkemiska beräkningar för att analysera och förstå kemiska reaktionsförlopp och tolka experimentella resultat som till exempel IR- och Ramanspektra. Du får också vägledning för att välja lämpliga beräkningsmetoder och undvika vanliga fallgropar. Framför allt bekantar du dig med den moderna kvantkemins "arbetshäst", täthetsfunktionalteori (DFT), samt dess styrkor och svagheter.

I kursens omfattande datalaborationer tillämpar och fördjupar du dina kunskaper samt tränar dina färdigheter. En av laborationerna är mer komplex och ger dig en föreställning om hur kemisk problemlösning med hjälp av kvantkemiska beräkningar kan gå till.

Masterstudenter och doktorander kan alternativt läsa kurs KED321 - Tillämpad kvantkemi för master- och forskarstuderande. Kursen behandlar, utöver innehållet ovan, några mer avancerade moment och omfattar ett avslutande miniprojekt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom det naturvetenskapliga fältet om 90 hp (eller godkända kurser inom farmaci/medicin om 120 hp). Dessa kurser ska inkludera kurs KEM040, Fysikalisk kemi (15 hp), alternativt kurs FYP203, Kvantfysik A (7,5 hp) eller motsvarande. Matematikkunskaper motsvarande minst MMGK11, Naturvetarmatematik A1 (15 hp) rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
  • Masterprogram i kemi (N2KEM).

Du kan också läsa den som fristående kurs. Exempelvis kan kursen vara intressant för dig som läser fysik.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler