Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter sitter i gräset
Länkstig

Summer School for Sustainability

Göteborgs universitets internationella sommarskola ger dig möjlighet att tillsammans med studenter från hela världen fördjupa din kunskap om globala utmaningar och vad som krävs för att få till en hållbar utveckling. På grund av det rådande läget med pandemin kommer sommarskolan i år att ges helt digitalt.

Summer School for Sustainability tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Under en lärorik och inspirerande sommarmånad får du en internationell erfarenhet utan att lämna Sverige. Tillsammans med utbytesstudenter från hela världen läser du en fyraveckors kurs (7.5 hp) och deltar i ett program med digitala aktiviteter, allt med fokus på hållbar utveckling.

Sommarskolan pågår mellan 5 och 30 juli 2021.

Kurser

Sammanlagt ges sex olika heltidskurser på grundnivå, alla på engelska. Fokus ligger på utmaningar kring de globala hållbarhetsmålen, och på möjliga lösningar. Du ansöker till en av kurserna nedan och läser den hela perioden.

Avgift

Kurserna är avgiftsfria.

OBS! Om du är avgiftsskyldig student vid ett svenskt universitet kommer du att behöva betala studieavgift även för de kurser som ingår i sommarskolan.

Digitala aktiviteter

Hållbar utveckling kräver samarbete över ämnesgränser, och därför kommer en viktig del av den internationella sommarskolans program bestå av gemensamma digitala aktiviteter för alla deltagande studenter, oavsett ämnesområde. Du kommer delta i praktiska workshops och gemensamma föreläsningar, och få möjlighet att lära känna de andra studenterna, allt med fokus på hållbarhetsmålen och möjliga lösningar.

Ansökan

Den internationella sommarskolan är öppen för studenter som har behörighet att ansöka via antagning.se och för utbytesstudenter från GU’s partnerlärosäten.

Ansökningsperioden är nu stängd.

Högt rankat hållbarhetsarbete

Göteborgs universitet har ett långtgående arbete med hållbarhet inom undervisning och forskning. Två år i rad har universitet rankats högt i Times Higher Educations rakning när det gäller lärosätenas arbete mot att uppnå de globala målen. Staden Göteborg har också utsetts till ett av världens mest hållbara resmål i Global Destination Sustainability Index fyra år i rad (2016-2019).

Antagna studenter

Var du en av de studenter som kom in på Summer School for Sustainability? Grattis! Du hittar all information du behöver på Studentportalen.