Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Studera utomlands

Funderar du på att studera eller praktisera utomlands under en period? Du som är student vid Göteborgs universitet har många olika möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. Du kan välja att studera på egen hand eller inom ett utbytesprogram.

 • Du ska vara registrerad som student vid Institutionen för historiska studier.
 • Du måste ha studerat i minst ett år, dvs. ha klarat av minst 60 hp när du reser ut.
 • Studierna utomlands ska kunna tillgodoräknas i din examen.
 • Du ska studera vid värduniversitetet under 3-12 månader.
 • Du ska inte tidigare ha fått Erasmusstipendium.
 • Du betalar inga terminsavgifter.
 • Du är garanterad studieplats.
 • Utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen vid Göteborgs universitet.
 • Du har rätt till studiemedel från CSN.
 • Du får ett stipendium ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med utbytesstudierna.
 • Du får i de flesta fall hjälp att ordna bostad.

Du  söker i vårt universitetsgemensamma system Mobility Online.

Hela universitetet har ett gemensamt ansökningstilllfälle med deadline 1 februari. Ansökan gäller för studier kommande höst och/eller kommande vår (1 ansökningstillfälle för hela det kommande akademiska året).

Länk till ansökan i Mobility Online

Kurserna du läser utomlands ska kunna tillgodoräknas i din svenska examen. Du fortsätter vanligen att läsa antingen dramatik eller litteraturvetenskap, men du kan också i vissa fall läsa kurser i andra ämnen som kan ingå i examen.

Som utbytesstudent följer du universitetets ordinarie kurser inom ditt ämne på respektive lands språk eller läser kurser på engelska. Det är därför viktigt att du har goda språkkunskaper.

I vissa fall kan du även välja att läsa ett annat ämne som kan ingå i din examen. I så fall måste värduniversitetets kontaktperson i förväg ge klartecken till att de kan ta emot dig som student i ett annat ämne än det som avtalet gäller.

Kurserna som du läser utomlands ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Göteborgs universitet. Bedömningen av tillgodoräknandet görs innan du reser ut. Därför ska du göra studieplaneringen tillsammans med studievägledaren. Den studieplan ni kommer överens om dokumenteras skriftligt i ett så kallat Learning Agreement. Detta ska godkännas också av värduniversitetet.

När du kommer hem ansöker du om tillgodoräknande.
Ska dina utbytesstudier tillgodoräknas som motsvarande någon av institutionens kurser/delkurser ansöker du om tillgodoräkning hos studievägledaren.

Ska dina utbytesstudier tillgodoräknas som en valfri kurs i examen ansöker du om tillgodoräknande via examensenheten vid Göteborgs universitet.

Läs mer om tillgodoräknande av studier utomlands och hämta ansökningsblankett på examensenhetens webbplats

Det är viktigt att du sparar all dokumentation, såsom kursbeskrivningar, litteraturlistor och examinationsuppgifter, från kurserna som du har läst. Du behöver också lämna in en studiemeritförteckning (Transcript of Records) från ditt utländska universitet. När bedömningen är gjord läggs de tillgodoräknade poängen in i Ladok, och du får också ett skriftligt beslut om tillgodoräknande från antingen institutionen eller examensenheten. Beslutet ska du bifoga när du ansöker om examen.

 • Din Erasmus-koordinator meddelar värduniversitetet att du är nominerad som utbytesstudent.
 • Du får information direkt från värduniversitetet om vad du behöver göra för att registrera dig, välja kurser, anmäla dig till boende osv. Det är viktigt att du håller utkik efter informationen, som ibland bara skickas ut via e-post, och att du skickar tillbaka eventuella blanketter korrekt ifyllda i tid! Tänk på att terminstiderna utomlands inte är desamma som de svenska. Ska du resa ut på hösten kan det hända att du får viktig information hemskickad under sommaren.
 • Du antas till utbytesstudier i Ladok. Om du ska få Erasmus-stipendium blir du sedan kontaktad av International Center vid Göteborgs universitet via GU-mail. Du ombeds då att logga in på Erasmuswebben för att godkänna Erasmusavtalet och lägga in information om kontonummer för utbetalning av stipendiet.
 • Du gör din studieplanering i samråd med värduniversitetets kontaktperson och din studievägledare. Denna dokumenteras i ett Learning Agreement.
 • Se över ditt försäkringsskydd. Alla utresande studenter är försäkrade genom Kammarkollegiets försäkring Student-UT. Du får med dig ett Medical Insurance Card från institutionen.
Kontakt

Du kan alltid kontakta vår studievägledare vid frågor om utbytesstudier.

svl@history.gu.se

Utbytesstudier i Havanna

Genom ett Linnaeus-Palmesamarbete mellan institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och institutionen för antropologi vid Instituto Cubano de Antropología i Havanna, Kuba, har vi möjlighet att erbjuda 12 veckors utbytesstudier för studenter vid institutionen. En lärare kommer också få möjlighet att medverka i utbytet under fyra veckor. Som lärare kommer du undervisa och som student följer du kurser på plats. Utbytet infaller under höstterminen 2020. 

Utbytet vänder sig till:

 • Arkeologistuderande på både på grund- och avancerad nivå. Du ska ha studerat minst ett år på universitet.
 • Språkkunskaper i spanska är inget krav, men en stor fördel för att klara utbytesstudierna.

Din ansökan om utbytesstudier genom Linnaeus-Palme ska bestå av följande dokument:

 • Ett personligt brev (2 sidor) där du berättar lite om din studiebakgrund och varför du vill åka.
 • Ett utdrag över studieresultat (som du kan skriva ut via Ladok på webben)
 • Namn, telefonnummer och e-postadress till en referens (helst en lärare på GU) som har accepterat att uttala sig om dig som student.
 • Du skickar din ansökan digitalt till samordnaren för Linnaeus Palme, Håkan Karlsson: hakan.karlsson@archaeology.gu.se
   

Ansökan ska vara inskickad senast 15 april 2020.

Utbytet infaller under höstterminen 2020.

Fyra kurser samlade i ett block omfattande de 18 veckor som utbytet varar.

1. Arkeologi och förhistoria på Kuba
2. Undersökningsmetoder och hjälpvetenskaper
3. Antropologiska studier på Kuba
4. Arkeologi och den koloniala perioden

Ekonomi

Om du blir antagen som stipendiat erhåller du ett stipendium på 25 000 kronor för 12 veckor som är tänkt ska täcka dina omkostnader gällande resa, boende, visum och omkostnader på plats. Stipendiet hanteras av institutionen för historiska studier och du kommer att få mer detaljerad information om detta om du blir beviljad stipendiet.

Du är registrerad för utbytesstudier och har förstås möjlighet att söka studiemedel via CSN.

Ansökan om studiemedel

Beroende på termin och terminstider så måste du eventuellt göra två ansökningar om studiemedel till CSN. Då du startar terminen i Göteborg så ska du först ansöka om studiemedel för studier i Sverige. Du söker också om studiemedel för utlandsstudier och då ska du registreras som utbytesstudent i LADOK, detta får du hjälp med av koordinatorn för utlandsstudier. I denna ansökan ska du under rubriken: ”Övrigt” skriva att du läser både i Sverige vid GU och vid Instituto Cubano de Antropología och förtydliga så noga som möjligt om terminstider och omfattning av dina studier. Du ska också ange omfattning av studierna. Fråga studievägledaren om du känner dig osäker på hur du ska göra detta.

Därefter ska du be om ett intyg om studietider vid Instituto Cubano de Antropología som ska skickas till CSN så att antal veckor och planerade studier blir heltid under din studietid.

Visum

Du ansöker om visum vid den kubanska ambassaden innan resan. Detta visum gäller i en månad och du får hjälp på Instituto Cubano de Antropología att förlänga ditt visum när du väl är på plats så det gäller för hela studietiden.

Kontrollera att ditt pass är giltigt minst sex månader efter planerad hemresa.

Kammarkollegiets försäkring

Du omfattas av Kammarkollegiets Student UT försäkring:

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/forsakring-och-riskhantering/hitta-forsakringsprodukt/personforsakringar/studier/utresande-utbytesstudenter-student-ut

Innan avresa – hämta ditt försäkringskort som visar att du omfattas av Kammarkollegiets försäkring hos samordnaren för stipendiet.

Hemförsäkring

Du behöver också ha en bra hemförsäkring som du får kolla upp vad den omfattar innan du åker.

Praktisk info från Instituto Cubano de Antropología

Instituto Cubano de Antropología kommer att hjälpa dig när du kommer till Kuba så att du kommer på plats och får hjälp med praktiska frågor, såsom exempelvis boende.

Efter studierna

Kom ihåg intyg för dina studier när de avslutas på Instituto Cubano de Antropología, detta utgör underlaget för rapportering i LADOK. Om de är klarar innan du reser hem är det förstås bra, annars får du försäkra dig om att de kommer att skickas till dig eller till Institutionen för historiska studier.

För din säkerhet

När du kommer till Havanna – anmäl att du befinner dig där:

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Håll dig uppdaterad

Kuba är ett lugnt land och tillhör inte något högriskområde, men det kan ändå vara bra att ha koll på följande sida:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/kuba/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

Det kan vara bra att hålla dig uppdaterad på Utrikesdepartementets webbsida:

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Om de avråder från resor till regionen måste du omedelbart komma tillbaka till Sverige. Om något inträffar, ta kontakt med Ambassaden.

Övrig praktisk information

Du behöver tänka på en del saker innan du åker, här följer några praktiska saker att ta hänsyn till.

Vaccination – undersök nog vilket vaccinationsskydd du har och vad som rekommenderas för vistelse i Havanna. Kostnaderna för eventuella vaccination är tänkt ska täckas av stipendiet och du kan stämma av med vår ekonom om hur du ska göra med dessa.

Levnadsomkostnader – Det går att äta i alla prisklasser och en varm måltid kan kosta från 40 kronor och uppåt. Om man äter billigt och köper flaskvatten så klarar man sig på ca 150-200 kr per dag.