Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Strategiskt arbete för Jämlik hälsa: policy, interventioner och utvärdering

Kurs
MPH232
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10352
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen fokuserar på hur folkhälsoinsatser kan formuleras så att en mer jämlik hälsoutveckling kan uppnås.Teoretiska modeller och praktiska perspektiv belyses och särskild tonvikt läggs på hur teoretisk kunskap kan översättas till handling. Studenterna kommer att ha möjlighet att tillämpa olika ramverk, modeller och metoder för främjande av en positiv folkhälsoutveckling samt studera vilken roll institutioners form, policy och olika typer av interventioner kan ha för möjligen att uppnå jämlik och rättvis hälsa.

Om utbildningen

Den första modulen fokuserar på vilken betydelse olika ideologier, politiska strukturer och maktförhållanden kan ha för ett samhälles utformning och dynamik. Modulen behandlar sådana ideologiska utgångspunkter och organisatoriska modeller som präglar hur folkhälsoproblem förstås och hanteras. Vidare kommer olika sätt att förstå fördelning av makt liksom hur det påverkar möjligheterna att uppnå en jämlik och rättvis hälsa att bearbetas.
Den andra modulen hanterar hur policy skapas, beslutas och tillämpas, inklusive hur fokus och prioriteringar bestäms, hur påverkansarbete går till och vilken roll olika aktörer har i detta.Den kommer också att behandla hur beslut fattas utifrån politisk respektive juridisk hänsyn, samt vilken roll etik, evidens och normer (t.ex. föreställningar om olika befolkningsgrupper) kan ha i en beslutsprocess.
I den tredje modulen, slutligen, fördjupas studenternas förståelse för hur interventioner kan riktas mot olika nivåer i samhället (strukturer, grupper, individer) samt mot olika delar av hälsospektrat, t.ex. för att främja hälsa som alternativ till att lindra vidareutveckling av sjukdom. Dessutom kommer vanligt förekommande metoder inom folkhälsoplanering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är en avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng inom huvudområdena hälsovetenskap, samhällshällsvtenskap, ekonomi, humaniora eller ingengörsvetenskap. Sökande ska ha godkänt resultat från engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper verifierade genom TOEFL eller IELTS test.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.