Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Skapa och reglera marknader

Kurs
EHA121
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18350
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Hur olika marknader skapas och regleras är ett centralt studieområde
inom ekonomisk historia. Det är nämligen viktigt för att förstå de
moderna marknadsekonomiernas utveckling och industriella omvandling. Hur
marknader uppstår och utvecklas är både ett resultat av aktörers aktiva
beslut och av deras omedvetna handlingar och anpassning till
institutionella och ekonomiska faktorer.

Statens roll är emellertid också central för marknadsstruktur och
marknaders funktion, eftersom staten sätter ramverket för aktörerna.
Detta är välkänt sedan länge och har varit föremål för omfattande
forskning, men efter finanskrisen 2007 upplevde debatten ett uppsving
igen, där speciellt frågor om hur och i vilken utsträckning politiska
beslut påverkar marknadernas funktion och hur beslutsfattarna ska agera
för att förhindra kriser uppmärksammats. Kursens mål är att ge en bred
översikt av centrala teman kring marknadskonstruktion,
marknadsutveckling och marknadsreglering framförallt inom
ekonomisk-historisk forskning men också i angränsande,
samhällsvetenskapliga discipliner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för kandidatexamen 180 hp, inklusive ett examensarbete på 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som har många studieplatser.

Läs mer om lokaler