Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Sannolikhetsteori

Kurs
MSG110
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11708

Om utbildningen

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik samt flera av deras tillämpningar.

Kursinnehåll:

  • utfallsrum och händelser, sannolikhetsbegreppet, kombinatorik, betingad sannolikhet och oberoende, stokastiska variabler och deras fördelningar och väntevärden, speciella sannolikhetsfördelningar, Stora talens lag, Centrala gränsvärdessatsen.
  • punkt- och intervallskattning, hypotesprövning, t-fördelningsmetoder, Wilcoxon test.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Matematikkursen Flervariabelanalys eller motsvarande kunskaper

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg