Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samhällsvetenskaplig hållbarhetspraktik

Kurs
SMG700
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-38402
Ansökan stängd

Om utbildningen

Inom kursens ram planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats med anknytning till den studerandes samhällsvetenskapliga utbildning. 

Kursen ger dig möjlighet att aktivt arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor inom
verksamheter som t ex myndigheter, organisationer och företag i Sverige eller utomlands. 

För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats som passar dig och dina önskemål. Arbetsuppgifterna under praktiken behöver vara relevanta och röra miljö- och hållbarhetsfrågor. Det kan också finnas en viss möjlighet att få hjälp med praktikplats genom Miljöbron.

Studenten formulerar i samråd med handledare på praktikplatsen en praktikplan där huvudsaklig praktikuppgift beskrivs. Denna skall godkännas av kursansvarig före praktikperiodens början. 

Det praktiska arbetet utförs under 8 veckor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng på grundnivå från utbildning inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Urval

Högskolepoäng, max 165hp. Förtur ges till studenter som inkommit med en praktikplan senast 13 april. Planen ska vara signerad av handledare på praktikplatsen och uppnå kriterier för godkänd praktikplan.

Studier utomlands

Praktiken kan genomföras både i och utanför Sverige