Länkstig

Praktisk grundläggande språkteknologi

Kurs
LT2114
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12483
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Kort om kursen

Kursen ger en praktisk introduktion till olika problem inom språkteknologiområdet, samt några vanliga lösningar.

Om utbildningen

Kursen ger en praktisk introduktion till olika problem inom språkteknologiområdet, samt några vanliga lösningar. Studenterna kommer att få praktisk programmeringerfarenhet genom att undersöka dessa tillämpningar. Kursen är uppdelad i fyra huvuddelar: en som täcker grundläggande begrepp och tre som tänker delområden inom språkteknologin: grundläggande textbehandling, syntaktisk och morfologisk analys, samt semantik och pragmatik.

Det definitiva urvalet av ämnen som täcks i de fyra delområdena bestäms av den kursansvarige innan kursen startar.

Det följande är ett exempel på ämnen som kan genomgås under kursen:

1. Grundläggande begrepp:

  • grundläggande begrepp inom språkteknologin,
  • sannolikhetsteori och maskininlärning för språkteknologiska problem,
  • vanliga utvärderingsmått, t.ex. korrekthet, precision och täckning.

2. Grundläggande textbehandling:

  • korpusar och korpusannotering,
  • grundläggande statistisk korpusanalys. 

3. Syntax och morfologi:

  • morfologisk analys (ordklassanalys) med hjälp av maskininlärning och finite-state teknologi,
  • syntaktisk analys med hjälp av regelbaserade och datadrivna metoder.

4. Semantik och pragmatik:

  • ordbetydelsedisambiguering med hjälp av maskininlärning,
  • textklassificering
  • eller topic modeling med hjälp av maskininlärning. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 7.5 poäng i programmering, t.ex. DIT948 Programmering, DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, DIT142 Funktionell programmering, LT2111 Introduktion till programmering, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.