Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Numerisk linjär algebra

Kurs
MMA600
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11756

Om utbildningen

I kursen studerar du approximativa, numeriska lösningstekniker för
linjära ekvationssystem, minsta kvadratproblem och egenvärdesproblem. Du kommer att sätta dig in i vilka tillämpningar som är aktuella,
tillgodogöra dig kunskaper om problemens matematiska bakgrund och de
använda algoritmernas uppbyggnad. Genom inlämningsuppgifter och
laborationer kommer du att få färdighet i att implementera de aktuella
metoderna och studera resurskrav liksom att kunna bedöma de erhållna resultatens tillförlitlighet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kurserna MMG400 Linjär algebra II och MMG410 Numerisk analys.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg