Bild
Två personer håller varandra i handen och tittar ut över en stad.
Foto: Farsai Chaikulngamdee
Länkstig

Modern europeisk integration 1

Kurs
EU1130
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17615
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen tar sin utgångspunkt i flera stora aktuella utmaningar som EU och Europa står inför. Vi diskuterar olika kriser som rör euron och migration, liksom sociala och politiska spänningar mellan olika länder, och hur vi kan förstå Brexit. Du kommer att få kunskaper i de politiska, geografiska och ekonomiska förutsättningar som inte bara utgjort grunden för det Europeiska projektet, utan också idag skapar förutsättningar för dess kriser.

Om utbildningen

Under kursen kommer du att få lära dig hur efterkrigstidens Europa har formats utifrån ekonomiska, sociala, politiska och rättsliga perspektiv, med fokus på olika former av europeisk integration. Du får även lära dig att analysera skillnader och likheter mellan Europas länder och regioner utifrån olika perspektiv som historia, kultur och geografi.

Kursen tar upp de viktigaste faktorerna som har drivit på europeisk integration. Fokus i kursen ligger på hur samarbetet inom EU har utvecklats över tid och hur olika institutioner har etablerats och förändrats. Du får kunskap om EU:s uppbyggnad och befogenheter, och de samhälleliga konsekvenserna av det. Du får även lära dig att redogöra för de viktigaste formerna för europeisk integration vid sidan av EU, deras utveckling och samhälleliga konsekvenser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter kursen har du fått goda kunskaper om Europeiska unionens (EU) institutioner och befogenheter, deras utveckling och samhälleliga konsekvenser. Du kommer att kunna redogöra för de viktigaste formerna för europeisk integration vid sidan av EU, deras utveckling och samhälleliga konsekvenser. Du kommer även att ha förmåga att definiera och beskriva grundläggande begrepp och analytiska modeller som rör ekonomisk, politisk, juridisk och social integration. Efter avklarad kurs är du behörig att läsa fördjupningskursen EU1235 Modern Europeisk Integration 2.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer. Examination sker genom hemtentamen. 

Lokaler

I Campus Haga finns det gott om grupprum, datorplatser och läsplatser där du kan plugga i
lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i
Café Haga som ligger på Campus men det finns också pentryn att använda för
medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med
böcker och tidskrifter inom ämnet.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands