Bild
Illustration fristående kurser IDPP
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Medborgarskap, sociala värderingar och etik i utbildning för hållbar utveckling

Kurs
ESD300
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29252

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen fokuserar på värderingsaspekter av social hållbarhet som förstås generera utmaningar och möjligheter som kräver etisk analys. En pedagogisk och filosofisk undersökning av sociala hållbarhetsfrågor som är relevanta för teorier om undervisning och lärande ställs i fokus.

Undervisningsspråk är engelska och kursen ges helt på distans.

Om utbildningen

Kursen fokuserar på värderingsaspekter av social hållbarhet som förstås generera utmaningar och möjligheter som kräver etisk analys. En pedagogisk och filosofisk undersökning av sociala hållbarhetsfrågor som är relevanta för teorier om undervisning och lärande ställs i fokus.
Undervisningsspråk är engelska och kursen ges helt på distans.

Grundläggande begrepp som "kraftfull kunskap" (powerful knowledge) och "demokratisk subjektivering" diskuteras, liksom frågor som rör medborgarskap, makt och social sammanhållning, social rättvisa och jämlikhet. Dessa begrepp uppmärksammas med fokus på olika etiska och pedagogiska strategier för demokratisk, inkluderande undervisning och lärande, inte minst med hänsyn till dygdetiska perspektiv i relation till Nussbaums och MacIntyres arbete. Sådana strategier granskas noggrant och deltagarna på kursen erbjuds möjligheter att reflektera över och kritiskt analysera deras olika former och innehåll.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller yrkesexamen inriktad mot skolväsende om minst 180 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng inom eller utanför examen, eller motsvarande. Dessutom måste studenten uppvisa språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller genom ett internationellt vedertaget prov i engelska till exempel TOEFL, IELTS.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.