Länkstig

Matematisk fysik A

Kurs
FYP201
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11110

Om utbildningen

Innehåll

  • Skalära fält och vektorfält, vektoriella differentialoperatorer, kroklinjiga koordinatsystem, vektorintegraler såsom linjeintegraler, ytintegraler, volymintegraler med mera.
  • Gauss och Stokes satser, divergens och rotation i kroklinjiga koordinatsystem, indexnotation, singulära fält, fält från linjekällor, ytkällor och källfördelningar.
  • Diracs deltafunktion, potentialteori för Laplace's och Poissons ekvationer, en introduktion till Greensfunktioner, variabelseparation, diffusionsekvationen och värmekärnan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser från årskurs 1 på Fysikprogrammet, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.